Saturday, October 28, 2006

Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2006

29-10-2006

Τα ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και διαγωνισμός κειμένου για την ΦΤΩΧΕΙΑ


Για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2006 τα Ηνωμένα Εθνη με το φορέα νεολαίαςτου *Cyber school bus* σε συνεργασία με την Unesco Σερρών,
πραγματοποιούν διαγωνισμό κειμένου (έκθεσης)για τα παιδιά από (8-18 ετών)

Οδηγίες και κανόνες του διαγωνισμού

Γιατί θα συμμετέχουν σ αυτό τον διαγωνισμό.
Ενας σε έξι ανθρώπους στον κόσμο ζούνε στην φτώχεια - δηλαδή λιγότερο από $1 την ημέρα. Αλλά η φτώχεια είναι όχι μόνο γιατί δεν έχει χρήματα. Είναι γιατί δεν έχουν στην κατοχή τους υλικά και των πόρους για να εκπληρώσει τις πρώτες ανάγκες ενός προσώπου - είναι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ημέρα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 2006 θα εστιάσει την πάλη της ένδειας ως θέμα υποχρέωσης, και όχι της φιλανθρωπίας. Η ένδεια είναι συχνά συνέπεια των καταπατήσεων και αιτία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Χωρίς πρόσβαση ,όπως την απασχόληση, τη βασική υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τα προϊόντα πρώτης ανάγκης όπως τα τρόφιμα, τον ιματισμό και το ύδωρ, πολλοί φτωχοί άνθρωποι στερούνται τα μέσα να αλλάξουν τις ζωές τους προς το καλύτερο και καταδικάζονται να ζήσουν μια ζωή στη ένδεια. Η διάκριση βάσει της φυλής, η θρησκεία, το γένος ή άλλοι λόγοι μπορούν να αποτρέψουν τους ανθρώπους από το κέρδος της επαρκούς πρόσβασης στις υπηρεσίες και να συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία στη χώρα τους. Αν και το βιοτικό επίπεδο ποικίλλει πολύ μεταξύ των εθνών και μέσα στα έθνη, τα αποτελέσματα της ένδειας και της άρνησης των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων παραμένουν σταθερά: πείνα, έλλειψη στέγης, ελάχιστες ή καμία εκπαίδευση και έλλειψη βασικών πόρων. Όποτε οι άνδρες και οι γυναίκες καταδικάζονται να ζήσουν στην ένδεια,και έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται. –

Όροι διαγωνισμού

Για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πρέπει: 1) να είναι μεταξύ των ηλικιών 8 - 18 2) να στείλετε την συμμετοχή σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (δείτε τις οδηγίες κατωτέρω).

Θέματα

Η ένδεια είναι συχνά συνέπεια των καταπατήσεων των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Επιλέξτε ενός από τα ακόλουθα δύο θέματα που γράφουν για:
1. Επιλέξτε ένα άρθρο από την Διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων και χρησιμοποιήστε ένα παράδειγμα πραγματικό για να επεξηγήσετε πώς η παραβίαση αυτού του δικαιώματος είναι μια συνέπεια της διαβίωσης στην ένδεια. Περιγράψτε οποιαδήποτε πρόταση που μπορείτε να έχετε στον τρόπο με τον οποίο η ένδεια μπορεί να μειωθεί έτσι ώστε να μην παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα
2.Επιλέξτε ένα άρθρο από την καθολική Διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων και χρησιμοποιείστε ένα παράδειγμα από πραγματικό για να επεξηγήσει πώς η παραβίαση αυτού του δικαιώματος μπορεί να προκαλέσει την ένδεια.
Περιλάβετε οποιεσδήποτε προτάσεις που μπορείτε να έχετε σε αυτό που μπορεί να γίνει για να προστατεύσει αυτό το δικαίωμα έτσι ώστε να μην οδηγεί στην ένδεια.

Οι καταχωρήσεις πρέπει να είναι μια σελίδα μόνο (μέγιστες 800 λέξεις). Οι καταχωρήσεις πρέπει να γραφτούν είτε στα αγγλικά είτε γαλλικά. Τα άρθρα που δεν γράφονται σε αυτές τις γλώσσες δεν θα κριθούν.

Αξιολόγηση των καταχωρήσεων

Οι καταχωρήσεις θα κριθούν σε: ύφος γραψίματος; πρωτοτυπία; πόσο καλά απαντήσατε στην ερώτηση που απαριθμήθηκε ανωτέρω Τρία Βραβεία θα επιλεχτούν από κάθε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

1) Λατινική Αμερική και οι Καραϊβικές Θάλασσες,

2) αραβικά κράτη,

3) Ασία και ο Ειρηνικός,

4) Βόρεια Αμερική,

5) Ευρώπη και Κοινοπολιτεία των ανεξάρτητων κρατών,

6) Αφρική. Ένα βραβείο θα επιλεχτεί σε κάθε μια από τις ακόλουθες ομάδες ηλικίας σε κάθε περιοχή: 1

) έτος 16-18 έτους 13-15 έτους 8-12
Κάθε νικητής θα λάβει ένα πιστοποιητικό του επιτεύγματος που υπογράφεται από τον υψηλό Επίτροπο Ηνωμένων Εθνών για τα Aνθρώπινα Δικαιώματα, Arbour Louise, μαζί με ένα πακέτο βραβείων. Οι εργασίες των βραβευμένων θα δημοσιευθούν στον ιστοχώρο των Η.Ε Cyberschoolbus.

Προθεσμία

Οι καταχωρήσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του διαγωνισμού του 2006 για την ένδεια πρέπει να παραληφθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αργότερο έως τη διεθνή Ημέρα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, 10 Δεκεμβρίου 2006.. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το κείμενο που υποβάλλετε για αυτόν τον διαγωνισμό περιέρχεται στην κυριότητα των Η.Ε Cyberschoolbus και δεν μπορεί να επιστραφεί. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η υποβολή σας σε: cyberschoolbus@un.org (για την "Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2006")

Για περισσότερες πληρ unescoserron@gmail.com 6932755008


Monday, October 23, 2006

Βραβείο νεολαίας για την ανάπτυξης Στόχος η Αφρική


Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την Unesco Σερρών φορέα που δρα για την Millennium Campaign απευθύνεται στα σχολεία των 25 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μαθητές πρέπει να είναι μεταξύ 16 και 18 ετών Όλες οι καταχωρήσεις πρέπει να συνδεθούν μέσα από το σχολείο; Όλες οι συμμετοχές πρέπει να περιλάβουν δύο μέρη: ένα σύντομο μήνυμα; ένα έργο τέχνης υπό μορφή φωτογραφίας ή αφίσας ή παρουσίασης πολυμέσων. Η στόχος για τον διαγωνισμό του 2006 είναι η Αφρική. Υπάρχουν τρία θέματα για τις καταχωρήσεις: Εκπαίδευση, υγεία και περιβάλλον. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν το ένα ή να τα συνδυάσουν. Οι σχολικές λεπτομέρειες και το μήνυμα πρέπει να εισαχθούν χρησιμοποιώντας τη μορφή σε αυτόν τον ιστοχώρο. Οι καταχωρήσεις μπορούν είτε να σταλούν ψηφιακά χρησιμοποιώντας την ίδια μορφή, είτε να σταλούν ταχυδρομικώς στο ευρωπαϊκό γραφείο Schoolnet στις Βρυξέλλες. Παρακαλώ ταχυδρομήστε τις καταχωρήσεις τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες πριν από την προθεσμία για να είστε βέβαιος ότι θα φθάσει στις Βρυξέλλες πριν από την προθεσμία. Καμία εξαίρεση δεν μπορεί να γίνει για τις καταχωρήσεις που φθάνουν αργά. Το μήνυμα Το μήνυμα πρέπει να συνοδεύσει το έργο τέχνης, π.χ. ένας τίτλος για μια φωτογραφία. Μπορεί να γραφτεί σε οποιεσδήποτε από τις 20 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Εάν το μήνυμα δεν είναι στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, μια μετάφραση σε μια από αυτές τις γλώσσες πρέπει επίσης να παρασχεθεί. Το μήνυμα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από από 100 χαρακτήρες σε καθεμία έκδοση. Το μήνυμα πρέπει να υποβληθεί μέσω της αίτησης συμμετοχής σε αυτόν τον ιστοχώρο. Μπορεί επίσης να περιληφθεί στο έργο τέχνης. Το έργο τέχνης Οι καταχωρήσεις μπορούν να είναι υπό μορφή παρουσίασης πολυμέσων ή αφίσας ή φωτογραφίας. Παρουσίαση πολυμέσων; Μια παρουσίαση πολυμέσων είναι ένα σύνολο συνδεδεμένων ψηφιακών εικόνων που είναι συνδεμένες και συνδυασμένες με το κείμενο. Οποιοδήποτε είδος οπτικής έκφρασης μπορεί να επιλεχτεί όπως οι φωτογραφίες, τα έργα ζωγραφικής, τα σχέδια κ.λπ.... ; Η χρήση του ήχου είναι πιθανό, αλλά με ψηφιακό βίντεο. ; Οι ακόλουθοι τύποι αρχείου γίνονται αποδεκτοί: Λάμψη (SWF), PowerPoint (PPT), και MP3. ; Οι συνεισφορές δεν πρέπει να υπερβούν 15 ΜΒ. Αφίσα ; Μια αφίσα πρέπει να είναι ένας συνδυασμός οπτικής έκφρασης και ενός σύντομου και σαφούς μηνύματος. ; Το οπτικό μέρος μπορεί να είναι ένα σχέδιο, μια ζωγραφική, ένα κολάζ κ.λπ.... ; Το γραπτό μήνυμα μπορεί να περιληφθεί στην αφίσα ή να εξεταστεί χωριστά. ; Το μέγιστο μέγεθος των αφισών που επιτρέπεται σε αυτόν τον ανταγωνισμό είναι A3. ; Εάν υποβάλλεται on-line, το μέγιστο μέγεθος αρχείων είναι 500 KB. Οι αποδεκτοί τύποι αρχείου είναι JPG, GIF και PDF. Φωτογραφία ; Οποιοδήποτε είδος φωτογραφικής εικόνας - μαύρης και λευκό/χρώμα, photomontage και κολάζ - είναι δυνατό. ; Το μέγεθος των τυπωμένων φωτογραφιών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ένα αντίτιμο A4 του μεγέθους. ; Εάν υποβάλλεται on-line, το μέγιστο μέγεθος αρχείων είναι 500 KB. Οι αποδεκτοί τύποι αρχείου είναι JPG, GIF και PDF. Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Schoolnet ή/και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να προσαρμοστούν οι κανόνες και τα βραβεία οποιαδήποτε στιγμή. Η ανακοίνωση των αλλαγών θα γίνει ιστοχώρος των ανάπτυξης ` νεολαίας βραβείων "και θα ισχύσει από την ημερομηνία της έκδοσης. Νομικά και ηθικά ζητήματα; Όλες οι καταχωρήσεις πρέπει να ακολουθήσουν τις ευρωπαϊκές συμφωνίες για τα πνευματικά δικαιώματα. Η μη διαθεσιμότητα των καταχωρήσεων ευρωπαϊκό Schoolnet ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποκλείσει μια είσοδο εάν δεν έχει υποβληθεί εγκαίρως, εν μέρει ή συνολικά ή εάν η είσοδος παραβαίνει οποιων δήποτε από τους κανόνες κάτω από τα νομικά και ηθικά ζητήματα. Η αναπαραγωγή διορθώνει όλες τις καταχωρήσεις και το υποβληθέν υλικό είναι η ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να βελτιώσει, να εκδώσει, να επεκτείνει, να τροποποιήσει αναπαραγάγει το υλικό στο διαδίκτυο, το CD-*ROM Πληροφορίες unescoserron@gmail.com 6932755008

Monday, October 16, 2006

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 2006

16 Οκτωβρίου 2006

Ηλεκτρονική καμπάνια για την Παγκόσμια ημέρα διατροφής πραγματοποίησε η *Unesco Serron* στέλνοντας σε 12.000.e-mail αποδέκτες το μήνυμα της ημέρας όπως μας το διαβίβασε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Tροφίμων.
Το μήνυμα αναφέρει
Κάθε 16 Οκτωβρίου, η* Παγκόσμια ημέρα διατροφής* θέλει να δώσει έμφαση στη δύσκολη θέση που βρίσκονται περισσότερα από 850 εκατομμύρια άνθρωποι σ όλο τον κόσμο Για 400 εκατομμύριο παιδιά, η πείνα και η ένδεια τους διαβρώνει όχι μόνο την υγείας τους , αλλά και την ευκαιρία της ελπίδας για μια καλύτερη ζωή.
Μπορούμε να βοηθήσουμε
Βοήθεια τώρα!
Μέσω του προγράμματος της σχολικής σίτισης
.Η βοήθεια της W.F.P κρατούν τα παιδιά καλά ταϊσμένα στο σχολείο.
Πέρυσι, το W.F.P τάισε περισσότερα από 21,7 εκατομμύριο παιδιά σε 74 χώρες, και ελπίζει να φθάσει σε τουλάχιστον 50 εκατομμύριο παιδιά μέχρι το 2008.
Το ελάχιστο ποσό των 19 σεντ ημερησίως, ένα κόστος για σας των $34 ετησίως, μπορούν να ταΐσουν ένα παιδί στο σχολείο.
Η Βοήθεια σας εξασφαλίζει ότι ένα παιδί δεν θα πηγαίνει πεινασμένο στο σχολείο; Με τη γενναιόδωρη υποστήριξη των ανθρώπων το πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων δίδει τη βοήθεια και την ελπίδα στους πεινασμένους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η συμβολή σας θα κάνει την διαφορά!

https://www.kintera.org/site/apps/ka/sd/donor.asp?c=7oIJLSOsGpF&b=1320635&en=
qvLUL4OOIeKQJbP0IeLPJ9ORJnI9KkMVLmL3JcPXKtL3IjMaF

Each October 16, the international community marks World Food Day to highlight the plight of the more than 850 million hungry in the world. For 400 million children, hunger and poverty cheat them of not only health, but of opportunity and hope. But you can help.
Help now!
Through its school feeding program, WFP helps keep children well fed and in school. Last year, WFP fed more than 21.7 million children in 74 countries, and hopes to reach at least 50 million children by 2008. As little as 19 cents a day, just $34 a year, can feed a child in school. Won't you help ensure that a child doesn't go hungry?
With the generous support of people like you, the World Food Program delivers help and hope to hungry people around the world. Thank you in advance for your generosity. Your contribution will makε a difference!
https://www.kintera.org/site/apps/ka/sd/donor.asp?c=7oIJLSOsGpF&b=1320635&en=qvLUL4OOIeKQJbP0IeLPJ9
ORJnI9KkMVLmL3JcPXKtL3IjMaF

Tuesday, October 10, 2006

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠIA10-10-2006

10-10-2006

Η *Μillennium Campaign* των Ηνωμένων Εθνών είναι η μεγαλύτερη καμπάνια που έχει γίνει ποτέ ενάντια στη φτώχεια και έχει καταφέρει να κινητοποιήσει, με σύμβολο τη λευκή κορδέλα, χιλιάδες οργανώσεις και εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο, που απαιτούν εδώ και τώρα ριζικές αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις καθώς και άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για τον τερματισμό της φτώχειας, για ένα πιο δίκαιο και ανθρώπινο κόσμο.

Σε ανταπόκριση στο παγκόσμιο κάλεσμα για τον τερματισμό της φτώχειας πολλές γνωστές και δραστήριες Ελληνικές οργανώσεις, από το χώρο της αναπτυξιακής βοήθειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καταπολέμησης του αποκλεισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος, με πρωτοβουλία του δικτύου Ελληνική Επιτροπή ΜΚΟ για την Ανάπτυξη, αποφάσισαν να αναλάβουν δράση στην Ελλάδα, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με αυτές του παγκόσμιου κινήματος δημιουργώντας το Φόρουμ «Συμμαχία Ενάντια στη Φτώχεια».

Το ελληνικό Φόρουμ έχει σκοπό να συμβάλλει από κοινού με τα άλλα εθνικά δίκτυα στις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και ανθρώπινου κόσμου απαλλαγμένου από τα δεσμά της φτώχειας, της εξάρτησης και της υποτέλειας.

Στα πλαίσια του μήνα Παγκόσμιας κινητοποίησης του δικτύου Καταπολέμησης της Φτώχειας, η Ελληνική Συμμαχία Ενάντια στη Φτώχεια συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις, αναλαμβάνοντας μία σειρά πρωτοβουλιών για την ανάδειξη του φαινομένου της φτώχειας και του ρόλου της Ελλάδας στην διαδικασία εξάλειψής του. Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιήσει καμπάνια συγκέντρωσης ψηφισμάτων, απαιτώντας από την ελληνική κυβέρνηση να δράσει άμεσα και αποφασιστικά εναντίον της φτώχειας και της ανισότητας στον κόσμο και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.Καλούνται όλες οι οργανώσεις και οι κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες που έλαβαν γνώση του ψηφίσματος να δηλώσουν ότι
το προσυπογράφουν έως την τρίτη 31-10-2006 και να φροντίσουν για την άμεση προώθηση του.Επισυνάπτεται το κείμενο -κάλεσμα για την καταπολέμηση του φαινομένου της φτώχειας το οποίο παρακαλείσθε να διακινήσετε


Επιστολή στον πρωθυπουργό και ηλεκτρονική καμπάνια ευαισθητοποιήσης πραγματοποιούν οι παρακατω φορείς

Ομιλος Unesco Σερρών ,Ομιλος Unesco Νέων,Ομιλος Unesco Journalist Team For The World *Αρτεμις η Γαζωρίτις*

Την Κυριακή σ όλο τον κόσμο θα σταλει το μύνημα *STAND UP*


Κύριε Πρωθυπουργέ,

Τα ακραία φαινόμενα της φτώχειας και της ανισότητας που σήμερα στιγματίζουν τον κόσμο μας δεν αποτελούν τυχαία και αναπόφευκτα γεγονότα. Η πείνα, ο υποσιτισμός και η εξαθλίωση εκατομμυρίων ανθρώπων είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών και οικονομικών πρακτικών.

Ως πολίτης αυτού του κόσμου απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να δράσει άμεσα και αποφασιστικά εναντίον της φτώχειας και της ανισότητας στον κόσμο και να πάρει μέτρα, έτσι ώστε:

1. Να αυξήσει την αναπτυξιακή βοήθεια στο 0,7% του ΑΕΠ, με τη δέσμευση ότι σημαντικό μέρος της θα χορηγείται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου.

2. Να υποστηρίξει το αίτημα για πλήρη διαγραφή των χρεών του συνόλου των φτωχών χωρών, χωρίς άλλους οικονομικούς όρους ή πολιτικά ανταλλάγματα.

3. Να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τα διεθνή οικονομικά όργανα και τις περιφερειακές και διμερείς εμπορικές συμφωνίες, ώστε να εξασφαλιστούν πρακτικές δίκαιων διεθνών εμπορικών συναλλαγών με τις αναπτυσσόμενες χώρες.


Όνομα………………………………………………….….

Υπογραφή……………………………...…

e-mail……………………….……………………

Monday, October 02, 2006

Παγκόσμια γιορτή των πουλιών 2006


Στις 6 και 7 Οκτώβρη 2006 σ όλο τον κόσμο θα τιμηθεί η μέρα των πουλιών

Η Παγκόσμια γιορτή ,προβάλλει τα πουλιά, την απίστευτη αυτή ποικιλία και ομορφιά της βιοπικοιλότητας του πλανήτη , και δίνει έμφαση στη μεγάλη σημασία τους για τους ανθρώπους και τους πολιτισμούς.

Η παγκόσμια γιορτή των πουλιών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και ενθαρρύνει τη προβολή των πουλιών μέσω μιας ποικιλομορφίας δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των περιπάτων φύσης, των εσωτερικών συνεδριάσεων, των διαλέξεων, των σεμιναρίων, της παρουσίασης ταινιών, των αποδόσεων τεχνών (αναγνώσεις μουσικής, θεάτρων & ποίησης), των γεγονότων των παιδιών (ζωγραφική προσώπου, κοστούμι πουλιών που κάνει, διαγωνισμοί ζωγραφικής), και των εκθέσεων (έργα ζωγραφικής, τυπωμένες ύλες, φωτογραφίες). *Η Παγκόσμια γιορτή των πουλιών *συνδέει τους ανθρώπους με τη φύση.

Τα πουλιά είναι μέρος της ζωής μας και συνδεδεμένα με όλους τους πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο.

Η BirdLife Παγκόσμια Ομοσπονδία των πουλιών, επισημαίνει ότι σχεδόν σε κάθε χώρα η συνθήκες είναι κρίσιμες για τη διατήρηση των υγιών πληθυσμών των πουλιών.

Μέσα από αυτή την ετήσια γιορτή των πουλιών, η BirdLife στοχεύει να βελτιώσει τη δημόσια πληροφόρηση της σημασίας των πουλιών και των βιότοπών τους, και συγχρόνως, για να προωθήσει τη συντήρηση χιλιάδων συνολικά σημαντικές περιοχές από τις οποίες τα περισσότερα από τα παγκόσμια πουλιά εξοντώνονται

Το BirdLife θέλει σε συνεργασία τοπικών φορέων, ευαίσθητων στην προστασία της βιοπικοιλότητας να προωθήσει τη σύνδεση των πουλιών και των ανθρώπων .

Η UNESCO Σερρών η ΠΡΑΞΙΣ η Team for the WorldUnesco Journalist, ηUnesco Νέων, συμμετέχουν στην γιορτή πραγματοποιώντας ηλεκτρονική εκστρατεία για τον χρυσαετό του Μπέλλες που είναι υπό εξαφάνιση. με e-card που δημιούργησαν οι EVS του προγράμματος Youth.

Ταυτόχρονα θα προβάλλονται στο ραδιοφωνικό σταθμό www.rodonfm.net τα σποτάκια που δημιούργησαν οι εθελοντές μας

Το 2003 με προτροπή της κοινότητας Αχλαδοχωρίου εστάλη από τους παραπάνω φορείς ,στην Επίτροπο περιβάλλοντος, στα πλαίσια της e-καμπάνιας της BirdLife για την επισήμανση κατά περιοχή στην Ευρώπη να ληφθούν μέτρα για την προστασία των πουλιών της Ευρώπης που πλήττονται από την μεγάλη χρήση φυτοφαρμάκων

Χορηγοι επικοινωνίας

www.rodonfm.net www.myserres.gr www.infoserres.gr

Εφημερίδες, Παρατηρητής Πρόοδος Τύπος

Sunday, October 01, 2006

Διεθνής ιαγωνισμός ζωγραφικής οργανώνεται για παιδιά από 6 έως 14 χρονών

16os Διεθνής Διαγωνισμός του Unep


Ο Όμιλος Unesco Σερρών, Όμιλος Unesco Νέων ,Team for the World, ΠΡΑΞΙΣ

Συνεργάτες του UNEP καλούν τα παιδιά να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα *Το κλίμα αλλάζει*

Το κλίμα του πλανήτη μας αλλάζει και ο πλανήτης θερμαίνεται . Η θερμότητα λειώνει τον πάγο στο Βορρά και επηρεάζει μέχρι το Νότιο πόλο. Καθώς λειώνει ο πάγος μετατρέπεται σε ύδωρ, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα επηρεάσει τη γη η οποία μπορεί σε ορισμένες περιοχές να θαφτούν κάτω από τη θάλασσα.

Οι φυσικές καταστροφές ,η ασθένεια, η πείνα μπορούν να είναι υποπροϊόντα του μεταβαλλόμενου κλίματος. Η υγεία στη γη διατρέχει κίνδυνο, που σημαίνει ότι οι βιότοποι μας, η ευημερία και οι ζωές μας μπορούν να διατρέξουν κίνδυνο.

Πρέπει να εργαστούμε μαζί για να σταματήσουμε την αλλαγή κλίματος.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών κάθε χρόνο σε συνεργασία με τον Ιαπωνικό Οργανισμό για την παγκόσμια ειρήνη και το περιβάλλον (FGPE), την εταιρία Bayer και Nikon. διοργανώνουν αυτόν τον θεσμό από το 1991 Ο φετινός ανταγωνισμός είναι ο δέκατος έκτος και θα εστιάσει στο θέμα της αλλαγής κλίματος. Η προκαταρκτική επιλογή θα γίνει από τα περιφερειακά γραφεία UNEP και τους συνεργάτες τους ενώ η τελική επιλογή θα γίνει από το ίδρυμα για την παγκόσμιο ειρήνη και το περιβάλλον, το UNEP, Bayer και Nikon. Οι διοργανωτές καλούν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο να υποβάλουν τα έργα ζωγραφικής τους στο γραφείο UNEP στις περιοχές τους. Οι καταχωρήσεις πρέπει να φθάσουν στα σχετικά περιφερειακά γραφεία UNEP μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006 το αργότερο.

Πληροφορίες

Όμιλος UNESCO Σερρών unescoserron@gmail.com

Όμιλο Unesco Νέων unescoyouth.gr@gmail.com

Team For The World teamfortheworld@gmail.com

PRAXIS praxisgreece@gmail.com

Οι νικητές των βραβείων από κάθε ήπειρο θα αναγγελθούν

τον Απρίλιο 1007 οι νικητές των βραβείων για τον παγκόσμιο διαγωνισμό θα αναγγελθούν την ημέρα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2007 στο Tromso, της Νορβηγίας .Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα πιστοποιητικά της συμμετοχής καθώς επίσης και τα συμπληρωματικά βραβεία θα σταλούν στο νικητή, ή το σχολείο ή στην οργάνωσή του/της.

Τα επιλεγμένα έργα ζωγραφικής θα χρησιμοποιηθούν για τις αφίσες, κάρτες, ημερολόγια, ή σε ένα βιβλιάριο εικόνων ή περιβαλλοντικά περιοδικά που διανέμεται παγκοσμίως. Μετά από τον δαγωνισμό, όλα τα έργα ζωγραφικής θα συλλεχθούν στο εθνικό μουσείο της εθνολογίας στην Οζάκα, Ιαπωνία. Τα πνευματικά δικαιώματα των αρχικών έργων ζωγραφικής για τον ανταγωνισμό πρόκειται να οριστούν στους διοργανωτές διαγωνισμού. Όλα τα έργα ζωγραφικής δεν μπορούν να επιστραφούν

Το πρώτο Παγκόσμιο βραβείο είναι 2000 δολλάρια ,το πρώτο κατά Ήπειρο 1000 δολ και οι δύο θα συμμετέχουν καλεσμένοι στην Παγκόσμια Ημέρα περιβάλλοντος στη Νορβηγία .

http://www.unep.org/tunza/children/climatechange/default.asp

http://www.unep.org/tunza/children/climatechange/we-can.asp

** UNEP Regional Office for Europe

15 Chemin des Anémones, Châtelaine-Genève,
1219 Chatelaine, Geneva, SWITZERLAND
Tel: (41-22) 917 82 79 Fax: (41-22) 917 80 24
Email: roe@unep.ch

Η αλλαγή του κλίματος εξαρτάται από ΕΣΑΣ!

Η αλλαγή του κλίματος είναι ένα ζήτημα που μας επηρεάζει όλους. Οι κυβερνήσεις και η βιομηχανία λαμβάνουν μέτρα για να την καταπολεμήσουν, αλλά και εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Ως δάσκαλος ή μαθητής, έχετε τη δύναμη να πάρετε αποφάσεις και να αλλάξετε τις συνήθειές σας—και μπορείτε να ξεκινήσετε στο σχολείο! Ως μέρος της εκστρατείας της ενημέρωσης για την αλλαγή του κλίματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά ένα πρόγραμμα για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007.

Ο Όμιλος Unesco Σερρών, Όμιλος Unesco Νέων ,Team for the World, ΠΡΑΞΙΣ Συνεργάτες του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για το 2006 είναι αφιερωμένο στη

* Η αλλαγή του κλίματος εξαρτάται από εσάς!*

Τι μπορείτε να κάνετε, λοιπόν; Από τώρα και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, μαθητές και δάσκαλοι καλούνται να υπογράψουν μια δήλωση δέσμευσης, ατομικά ή συλλογικά, ότι θα μειώσουν τις εκπομπές τους CO2 τους κάνοντας μικρές αλλαγές στις καθημερινές τους συνήθειες. Μπορείτε επίσης να μάθετε στο σχολείο περισσότερους τρόπους για να αντιμετωπίσετε την αλλαγή του κλίματος εξερευνώντας το υλικό σε αυτή την ενότητα.

Μεγάλες ιδέες για μικρές αλλαγές

Παρακινήστε άλλους να λάβουν δράση. Διαδώστε το νέο. Γίνετε δημιουργικοί. Γράψτε ένα ποίημα, συνθέστε ένα τραγούδι, δημιουργήστε μία αφίσα για την εκστρατεία ή κάντε ένα βίντεο για το ρόλο σας στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Ενώστε τις δυνάμεις σας με τους συμμαθητές σας, συζητήστε μαζί τους και ανταλλάξτε ιδέες και δείτε τι μπορεί να δημιουργήσει ο συνδυασμός των ταλέντων σας!

Πληροφορίες

Όμιλος UNESCO Σερρών unescoserron@gmail.com

Όμιλο Unesco Νέων unescoyouth.gr@gmail.com

Team For The World teamfortheworld@gmail.com

PRAXIS praxisgreece@gmail.com

Περιβάλλον για Νέους της Ευρώπης

Μπορείτε να ανακαλύψετε μόνοι σας ή μαζί με τους φίλους και τους συμμαθητές σας τι είναι το περιβάλλον και τι συμβαίνει σε αυτό. Εστιάζει σε τέσσερα θέματα που είναι πολύ σημαντικά και στα οποία έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρώσει την προσοχή της για τα επόμενα 10 χρόνια: στον αέρα, στο νερό, στα απόβλητα και στη φύση. Επισκεφτείτε τη σελίδα Περιβάλλον για τους Νέους της Ευρώπης στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/youth/index_el.html

Χορηγοί επικοινωνίας www.rodonfm.net, www.infoserres.gr www.myserres.gr

Εφημερίδες -Παρατηρητής, Πρόοδος, Τύπος