Monday, December 18, 2017

Βράβευση εκπαιδευτικών για το *Έτος 2017* στο πλαίσιο της ένταξης της πόλης των Σερρών στο Life Long Learning for UNESCO.

Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO έκανε πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας το 2016 να ενταχθεί η πόλη των Σερρών στις
*Πόλεις της Μάθησης για UNESCO.                            
   Μετά από την ομόφωνη απόφαση του, ο Όμιλος καθιερώνει ετήσιο βραβείο για δράσεις που στοχεύουν στους σκοπούς του Life Long Learning for UNESCO για να τιμήσει τις πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν την εξωστρέφεια της πόλης μας σε εκπαιδευτικές δράσεις που θα υποστηρίξουν  την στόχευση σε νέα επαγγέλματα.

Η δημιουργία του  Club Serres Robotic for UNESCO και του Club Serres Edu for Formula 1 είναι 2 στόχοι που εντάσσονται στο Global Goals 4.4 ώστε έως το 2030,να έχουμε  ουσιαστική αύξηση του αριθμού των νέων και των ενηλίκων οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα.

Οι δύο εκπαιδευτικοί της πόλης μας κ Χρήστος Τριανταφύλλου Φυσικός- Πληροφορικός και Μαυρίδης Ιωάννης Πληροφορικός υποστήριξαν τις δράσεις των 2 Clubs δίνοντας την δυνατότητα στους νέους μας να βλέπουν με γνώση, ενθουσιασμό και πάθος το μέλλον τους.

Δελτίο τύπου για τη βράβευση δύο εκπαιδευτικών (Τριανταφύλλου Χρήστος και Μαυρίδης Ιωάννης) από τον τοπικό όμιλο Unesco Σερρών (για τη συμμετοχή και στήριξη των δράσεων Club Serres Robotic for UNESCO και του Club Serres Edu for Formula 1)
Συγχαρητήρια στους συναδέλφους! Ευχαριστούμε τον τοπικό όμιλο για την Unesco Σερρών και την κα Καίτη Εμμανουηλίδου για τις εξαιρετικές τους πρωτοβουλίες!
Μου αρέσει!
Σχολιάστε

Saturday, December 16, 2017

Βραβείο Ηθικής UNWTOΤο Βραβείο Ηθικής UNWTO ιδρύθηκε το 2016 και είναι ανοιχτό σε όλες τις εταιρείες και ενώσεις που είναι επίσημα υπογράφοντες τη δέσμευση του ιδιωτικού τομέα στον Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας για τον Τουρισμό του UNWTO . Για να είναι επιλέξιμες για το βραβείο Ηθικής, οι υπογράφοντες τη δέσμευση του ιδιωτικού τομέα στον κώδικα πρέπει να έχουν αναφέρει την εφαρμογή του.
Η κριτική επιτροπή του Βραβείου Ηθικής UNWTO αποτελείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Παγκόσμιας Επιτροπής Τουριστικής Δεοντολογίας (WCTE), ανεξάρτητο και αμερόληπτο όργανο υπεύθυνο για την επίβλεψη της εφαρμογής του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας για τον Τουρισμό. Κατά την επιλογή του βραβευθέντος, τα μέλη του WCTE ακολουθούν τα κριτήρια που ορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απόκτηση Ηθικής. 
Βλέπω:
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ethics@unwto.org

 

Επίσημοι βραβευθέντες UNWTO


2018 Βραβευμένος με το βραβείο Ηθικής: Europa Mundo Vacaciones

Η Europa Mundo Vacaciones , ισπανικός ταξιδιωτικός πράκτορας, δημιούργησε το 2011 ένα Ίδρυμα το οποίο έχει επιτύχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην εφαρμογή του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας του Τουρισμού του UNWTO  στις παγκόσμιες δραστηριότητές του, ιδιαίτερα στη συμβολή του στον τομέα της ευημερίας και της αειφόρου ανάπτυξης στην κοινότητα του τουρισμού. 
Σε έξι χρόνια δραστηριότητας, το Ίδρυμα έχει επενδύσει συνολικά 1,5 εκατ. Ευρώ για την υποστήριξη 104 έργων σε 27 χώρες στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της δημιουργίας εταιρειών και υποδομών, που επωφελούνται άμεσα από 186.849 άτομα. 
 
Πρόσφατα παραδείγματα κοινοτικών προγραμμάτων ανάπτυξης περιλαμβάνουν εκείνα που δημιουργούν και εδραιώνουν αυτοδύναμα συστήματα υγείας στις πιο πυκνοκατοικημένες και μη προστατευόμενες περιοχές των χωρών, όπως στις απομακρυσμένες επαρχίες της Βολιβίας, της Κολομβίας, του Μαρόκου και του Νεπάλ, και συνίστατο στην παροχή βασικής εκπαίδευσης για την υγεία και εκπαίδευση στις τοπικές κοινότητες από ειδικευμένους ιατρούς εθελοντές. Άλλα εξαιρετικά έργα που υποστηρίχθηκαν από το Ίδρυμα επικεντρώθηκαν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού στις μειονεκτούσες περιοχές, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε στη Νικαράγουα, όπου η δημιουργία θέσεων εργασίας για τις τοπικές κοινότητες διευκολύνθηκε από ένα τοπικό ίδρυμα μέσω της ανάπτυξης μιας βιώσιμη τουριστική διαδρομή στις αγροτικές περιοχές. 
 
Το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά με το τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) της εταιρείας Europa Mundo Vacaciones για τη διοργάνωση εκστρατειών κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προγραμμάτων εθελοντισμού που αφορούν τους υπαλλήλους, τους παρόχους και τους πελάτες του.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Europa Mundo .
 
-------------------------------------------------- -----------------------------
2017 Βραβευμένος με την Ηθική: ILUNION Hotels


Οι πρωτοποριακές πολιτικές του ILUNION Hotels στον τομέα της καθολικής προσβασιμότητας έχουν τεράστιες δυνατότητες να αλλάξουν συμπεριφορές, να καταργήσουν τα κοινωνικά εμπόδια και να καταστήσουν τον τομέα των καταλυμάτων πιο περιεκτικό.
Το ILUNION Hotels έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό μοντέλο παγκόσμιας προσβασιμότητας που περιλαμβάνει όχι μόνο τους πελάτες με ειδικές ανάγκες και τις ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης, αλλά και τους υπαλλήλους και τους προμηθευτές του. Όλα τα ξενοδοχεία του ομίλου έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό καθολικής προσβασιμότητας από το Bureau Veritas (UNE 170001-2), το οποίο εγγυάται ότι τα ξενοδοχεία παρέχουν περιβάλλοντα, δωμάτια και τεχνικά βοηθήματα που διασφαλίζουν την καθολική πρόσβαση για όλους. Το εργατικό δυναμικό του ILUNION για 568 άτομα περιλαμβάνει το 18,31% των εργαζομένων με κάποια μορφή αναπηρίας, αλλά αν λάβουμε υπόψη τόσο τους άμεσους όσο και τους έμμεσους υπαλλήλους, το ποσοστό φτάνει το 40%. Επιπλέον, ειδικά σχέδια κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσβασιμότητα εγγυώνται ένα πρότυπο αριστείας στην αλληλεπίδραση μεταξύ εργαζομένων και πελατών.
Για τους λόγους αυτούς, η καινοτόμος προσέγγιση του ILUNION Hotels στην προσβασιμότητα αντιπροσωπεύει μια ενάρετη, καινοτόμο και επαναληπτική βέλτιστη πρακτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα .
 http://ethics.unwto.org/content/unwto-ethics-award

Saturday, December 09, 2017

International Anti-Corruption Day


Η διαφθορά είναι ένα περίπλοκο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό φαινόμενο που επηρεάζει όλες τις χώρες. Η διαφθορά υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς, επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη και συμβάλλει στην κυβερνητική αστάθεια.
Η δωροδοκία προσβάλλει το θεμέλιο των δημοκρατικών θεσμών παραμορφώνοντας τις εκλογικές διαδικασίες, παραβιάζοντας το κράτος δικαίου και δημιουργώντας γραφειοκρατικές κωμοπόλεις, των οποίων μόνος λόγος είναι να προσελκύουν δωροδοκίες. Η οικονομική ανάπτυξη παρακωλύεται επειδή οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποθαρρύνονται και οι μικρές επιχειρήσεις στη χώρα συχνά δυσκολεύονται να ξεπεράσουν τα "έξοδα εκκίνησης" που απαιτούνται λόγω της διαφθοράς.
Στις 31 Οκτωβρίου 2003, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα να ορίσει τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και την εγκληματικότητα (UNODC) ως Γραμματεία της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Κρατών ( ψήφισμα 58/4 ).
Η Συνέλευση όρισε επίσης την 9η Δεκεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα κατά της Διαφθοράς για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαφθορά και τον ρόλο της Συνέλευσης στην καταπολέμηση και την πρόληψή της. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2005.
Οι κυβερνήσεις, ο ιδιωτικός τομέας, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι πολίτες σε όλο τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους για την καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών των προσπαθειών.
http://www.anticorruptionday.org/

Thursday, December 07, 2017

Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2017

Είμαστε όλοι ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα
   
Η Παγκόσμια Διακήρυξη ενσαρκώνει τις κοινές ανθρώπινες φιλοδοξίες, οι οποίες έχουν τις ρίζες τους σε διαφορετικούς πολιτισμούς, που αναφέρονται σαφώς στα πρώτα της λόγια: «η εγγενής αξιοπρέπεια και τα ίσα και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο . "
Σήμερα, η Παγκόσμια Διακήρυξη εισέρχεται στο 70ο έτος της ύπαρξής της σε μια περίοδο ανόδου της πρόκλησης. Ο μίσος, οι διακρίσεις και η βία παραμένουν γεμάτοι. Εκατοντάδες εκατομμύρια γυναικών και ανδρών είναι άποροι, στερούνται βασικών μέσων διαβίωσης και ευκαιριών. Οι καταναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών παραβιάζουν δικαιώματα σε πρωτοφανή κλίμακα. Η Ατζέντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2030 υπόσχεται να μην αφήσει κανέναν πίσω - τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποτελούν το θεμέλιο για την πρόοδο όλων των προόδων.
Αυτό πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα, στους πάγκους των σχολείων. Η UNESCO πρωτοπορεί στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα, για να διασφαλίσει ότι όλα τα κορίτσια και τα αγόρια γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και αυτά των άλλων. Αυτό είναι το πνεύμα του έργου της UNESCO για την παγκόσμια εκπαίδευση για τον πολίτη , για να ενισχύσει τον σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας με βάση την αλληλεγγύη και τα κοινά δικαιώματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η UNESCO δρομολογεί σήμερα την Παγκόσμια Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης για τη Νεολαία και μια εκστρατεία που ενθαρρύνει τους νέους να κρατούν τις κυβερνήσεις υπεύθυνες για την εξασφάλιση του δικαιώματος του καθενός στην εκπαίδευση ( #WhosAccountable ).
Ο Ομιλος Σερρών για θα τιμήσει την ημέρα με τους Πρόσφυγες των Σερρών στα γραφεία του, οπου θα παρακολουθησουν ταινεία  της ζωής του  Νέλσον Μαντέλα μαζί με τους Ευρωπαίους εθελοντές της Πράξις.

Thursday, November 30, 2017

Hour of Code 2017 Ώρα κώδικα για όλες τις ηλικίεςΗ ώρα του κώδικα είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που φτάνει τα δεκάδες εκατομμύρια σπουδαστών σε 180+ χώρες. Οποιοσδήποτε, οπουδήποτε μπορείτε να οργανώσετε μια εκδήλωση Hour of Code ή να δοκιμάσετε κάποιο από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια άνω των 200+, που είναι διαθέσιμα σε περισσότερες από 45 γλώσσες. Οι εκπαιδευτικοί, για να δουν τα μαθήματα των μαθημάτων και οι πρόσθετοι πόροι των εκπαιδευτικών, επιλέξτε το επιθυμητό φροντιστήριο Hour of Code από το πλευρικό μενού προς τα αριστερά.https://code.org/hourofcode/overview
Ο Ομιλος ενημερώνει τα σχολεια ASPnet for UNESCO των Σερρών για να συμμετέχουν στο πλαίσο του Club Robotic for UNESCO

http://blogs.sch.gr/managnosti/2017/12/07/mmmmm/

Υπευθυνος προγράμματος Ευθυμιος Μακαράς


*Δικαίωμα στην υγεία!* Η φετινή εκστρατεία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS*Δικαίωμα στην υγεία!*
Η φετινή εκστρατεία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS θα επικεντρωθεί στο *Δικαίωμα στην υγεία.* του ανθρώπου.
Την 1η Δεκεμβρίου 2017 , η καμπάνια #myrighttohealth θα διερευνήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κατά την άσκηση του δικαιώματός τους για την υγεία.
Η καμπάνια #myrighttoalth θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα στην υγεία και τις επιπτώσεις που έχει στη ζωή των ανθρώπων. Θα επιδιώξει επίσης να αυξήσει την προβολή γύρω από την ανάγκη να επιτευχθεί η πλήρης υλοποίηση του δικαιώματος στην υγεία από όλους, παντού.
Σχεδόν όλοι οι στόχοι για την αειφόρο ανάπτυξη συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με την υγεία, οπότε η επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν τον τερματισμό της επιδημίας του AIDS, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διασφάλιση του δικαιώματος στην υγεία.
Η εκστρατεία ξεκίνησε στις 6 Νοεμβρίου, για να προσφέρει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους για το δικαίωμα στην υγεία και τι πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να το κατανοήσουν.

Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO ,o Μ.Γ.Σ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ η ΠΡΑΞΙΣ η ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ-Άνθρωποι+HIV,οι Πελαργοί. η Β/Θμια Διεύθυνση Αθλητισμού, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας συμμετέχουν με την προώθησή του υλικού ευαισθητοποίησης http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/RighttoHealthReport_Full_web%2020%20Nov.pdf  του Παγκόσμιου Οργανισμού για το AIDS μέσα από τα κοινωνικά δίκτια και στην εκδήλωση του Μπάσκετ του Μ.Γ.Σ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΥ στο κλειστό γυμναστήριο Σερρών

http://www.serrestv.gr/tv/article_read.php?a=21396
  
http://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/seres/kalathia-gia-ton-athlitismo-tapa-gia-aids/
https://www.facebook.com/panserraikosbc/photos/a.1529567147273971.1073741829.1512518132312206/2043082939255720/?type=3&theater

Monday, November 27, 2017

«Formula1 ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
https://www.youtube.com/watch?v=NYeORm0mjIc

«Formula1 ΣΤΑΣΧΟΛΕΙΑ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Συνεργασία του  Αυτοκινητοδρομίου  Σερρών και των Διευθύνσεων  Εκπαίδευσης Ν. Σερρών
«Formula1 στα σχολεία» και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις στην Π.Ε. Σερρών
 Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Ν. Σερρών προχωρούν σε συνεργασία εκπαιδευτικών δράσεων. Χθες το πρωί Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών πραγματοποιήθηκε κοινή συνέντευξη τύπου από τον πρόεδρο  του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, Βασίλη Παπαβασιλείου  και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Σερρών. Σκοπός της συνέντευξης ήταν να ανακοινωθεί στην τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα η συνεργασία των παραπάνω φορέων σε μια σειρά από δράσεις.
Τα διοικητικά συμβούλια του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, της Λ.Α.Μ. Σερρών και της Unesco Σερρών σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, απηύθυναν πρόσκληση στις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών με σκοπό τη συμμετοχή τους στις δράσεις αυτές.
Η πρώτη δράση  αφορά στο πρόγραμμα «Formula1 στα σχολεία». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Formula 1 in Schools» είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός τεχνολογίας στον κόσμο και ένα από τα πιο ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες, Νέες Τεχνολογίες, Μηχανική και Μαθηματικά. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού οι μαθητές μαθαίνουν να σχεδιάζουν σε δύο διαστάσεις (2D) και να κατασκευάζουν μινιατούρες F1 μοντέλα αυτοκινήτων από φύλλο χαρτόνι, ακολουθώντας τις διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευής που υλοποιούνται σε πραγματικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Στη συνέχεια οι μαθητές συναγωνίζονται σε αγώνες, που γίνονται σε Τοπικό, Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο. Η νικήτρια ομάδα κάθε χώρας μπορεί να συμμετάσχει στους τελικούς αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
«Για πρώτη φορά φέτος στα σχολεία εντάσσεται το μάθημα της Κυκλοφοριακής Αγωγής. Είναι πράγματι ένα πάρα πολύς σημαντικό για εκπαιδευτικούς γονείς και παιδιά και το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών δεν θα έπρεπε να μείνει εκτός. Ο στόχος είναι κοινός ν α βοηθήσουμε τον τόπο μα ς,την Ελλάδα να  θρηνεί λιγότερα  θύματα κάθε χρόνο . Το 2016 έκλεισε με 650 νεκρούς  και χιλιάδες τραυματίες που μερικοί από αυτούς κατέληξαν .Δεν θ α μπορούσε αυτός ο θλιβερός  απολογισμός να έχει συνέχει α. Πολύ σωστά το Υπουργείο έλαβε υπόψη αυτά τα στοιχεία  και ξεκινά φέτος για πρώτη φορά στην εκπαίδευση η κυκλοφοριακή αγωγή. Ξεκινά δυναμικά από τις Σέρρες,  το Αυτοκινητοδρόμιο είναι κοντά στην εκπαίδευση» τόνισε ο κ. Παπαβασιλείου .
Καταλήγοντας ο πρόεδρος του Αυτοκινητοδρομίου ,σημείωσε «Το Δ.Σ. του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών αποφάσισε να υποστηρίξει οικονομικά 10 σχολικές μονάδες που θα υλοποιήσουν την παραπάνω δράση με το ποσό των 5.000 ευρώ (500 ευρώ ανά σχολείο).  Δείχνουμε ότι είμαστε κοντά στον μαθητή, κοντά στην εκπαίδευση».
«Από πέρσι με τον όμιλο UNESCO Σερρών πήραμε μέρος σε ένα διεθνή διαγωνισμό Φόρμουλα 1 στα σχολεία που συμμετείχαν μαθητές και σχολεία από 34 χώρες , κρίνοντας ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδιά μας, να εντρυφήσουν μέσα από την ενασχόλησή τους με την μελέτη λογισμικού, μελέτη κατασκευής φόρμουλα 1 ,συμμετοχή στον διαγωνισμό ,αναζήτηση χορηγών , αναζήτηση προϊόντων ,σχεδιασμό προϊόντων ,να αναδείξουν δεξιότητες και ικανότητες  που σε τελική ανάλυση θα τους προετοιμάσουν στην είσοδο τους στη ζωή ως ενεργοί πολίτες. Φέτος στην κίνηση αυτή συμμετέχει ενεργά και το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών παρέχοντα και οικονομική βοήθεια στα σχολεία που συμμετέχουν και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση γιατί πέρα από την τεχνογνωσία που έχει παρέχει και την δυνατότητα τους μαθητές να  συνδυάσουν όλη αυτή την ενασχόληση του διαγωνισμού με το μάθημα τη ς κυκλοφοριακής αγωγής ,έχοντας ως στόχο να μπορέσουμε  να αναδείξουμε τους κινδύνους και τις καλές πρακτικές που οφείλει κάθε πολίτης στην ζωή τους και να προσφέρουμε ασφάλεια στους μαθητές . Να επισημάνω ότι πέρυσι το 20 Δημοτικό Σχολείο πήρε το πρώτο βραβείο στην κατασκευή πρωτότυπου αυτοκινήτου Φορμουλα 1» ανέφερε ο Ξενοφώντας Παπασταμόπουλος , διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.
«Συμμετέχουμε σε αυτή την δράση γιατί έχει ευεργετήματα πολλαπλά ,αυτά μας κάνουν να δηλώνουμε παρόντες και έχοντας κατά νου ότι η ενασχόληση σε εκπαιδευτικό επίπεδο με αντικείμενα που συνεισφέρονται με το αυτοκίνητο και οι δεξιότητες που θ α αποκτήσουν τα παιδιά δεν αφήνουν ανεπηρέαστο κανέναν . Επίσης έχουν και άλλες απολαβές τα παιδιά μας. Θα ωφεληθούν όλοι» ,τόνισε  ο Κωνσταντίνος  Τενεκετζής διευθυντής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών επισημαίνοντας ότι η  ομάδα του 3ου Γενικού Λυκείου Σερρών, που ήδη κατασκευάζει  Φόρμουλα, θα είναι πρότυπο και παράδειγμα για μίμηση ,είναι δυνατό στήριγμα ο κορμός που θα αντιμετωπιστούν τα υπόλοιπα σχολεία.   
Ακόμη οι προαναφερόμενοι φορείς αποφάσισαν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση δράσεων κυκλοφοριακής αγωγής. Στο μέλλον οι δράσεις αυτές θα οριστικοποιηθούν και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση. Στην μεν πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι δράσεις αυτές θα ενταχθούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει ως υποχρεωτική την υλοποίηση της κυκλοφοριακής αγωγής σε όλες τις τάξεις των δημοτικών σχολείων. Στη δε δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι δράσεις θα ενταχθούν στον θεσμό της «θεματικής εβδομάδας», καθώς φέτος με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η Κυκλοφοριακή αγωγή αποτελεί έναν από τους θεματικούς άξονες της Εβδομάδας.
Επίσης τονίστηκε  ο καλύτερος συντονισμός όλων,  με σκοπό την προώθηση του μαθητικού τουρισμού (από άλλες περιοχές της Ελλάδας) με προορισμό τις Σέρρες και το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών.
Δήμητρα Μετόκη metoki63@hotmail.com

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα
http://www.e-simerini.com/a/news/formula1-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA/

Wednesday, November 22, 2017

Ο Μ Λεφαντζης παρουσιαζει το ΕΣΠΑ στην Αμφίπολη


https://www.youtube.com/watch?v=zL8kBO72j7Mhttp://epiloges.tv/index.php?page=news_d&article_id=15308&category_id=33

Tuesday, November 21, 2017

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ρομποτικής και συμμετοχή των σχολείων ASPnet for UNESCO και ΤΕΙ Σερρών

Αποτέλεσμα εικόνας για European Robotics Week logo

Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών θα γιορτάσουμε την Ευρωπαική Εβδομάδα Ρομποτικής 2017 με υπεύθυνο εκπαιδευτικο τον κ Στέργιο Δομουχτή μέλος του Serres Club Robotic for UNESCO οπου συμμετέχουν τα σχολεία ASPnet for UNESCO.
Παράλληλα στην Β/Θμια το 2ο Λύκειο Σερρών σχολείο ASPnet for UNESCO θα συμμετέχει στην Εβδομάδα με στόχο την προσέλευση πολλών παιδιών στα μαθήματα ρομποτικής  στα σχολεία.
Μαζί το ΤΕΙ Σερρών θα υποστηρίξει την εβδομάδα με το τμήμα της Πληροφορικής-Ρομποτικης. Επίσης θα έχουμε μαζί μας και την σχολή http://www.cschool.gr/Robotics_Lesson.html
https://www.facebook.com/Serres-Robotics-for-Unesco-978079745640606/
17-26 /11/2017 Ωρα 10.00-13.30.μ.μ στους εκπαιδευτικούς τους χώρους .

Φωτογραφιες
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ρομποτικής διεξάγεται  μεταξύ 17-27 Νοεμβρίου και περισσότερες από 1000 εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί  Στόχος είναι η ενημέρωση για τη ρομποτική και επίσης πόσο σημαντική είναι για την Ευρώπη.

Η σημασία της ρομποτικής είναι αδιαμφισβήτητη και  πλέον  το μάθημα της ρομποτικής έχει ενταχθεί σε πολλά σχολεία.

Στόχος των εκδηλώσεων είναι να δείξει στο κοινό πώς τα ρομπότ μπορούν να υποστηρίξουν την καθημερινή μας ζωή, για παράδειγμα, βοηθώντας κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και, στο μέλλον, παρέχοντας υποστήριξη και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες,  ή ακόμη βοηθώντας για την προστασία του περιβάλλοντος
Στο σχολείο μας  προγραμματίσαμε εκδήλωση ενημέρωση για τις δράσεις του Ομίλου μας Ρομποτικής.
Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου οι μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα Ρομποτικής παρουσίασαν τα μοντέλα που δημιούργησαν στα υπόλοιπα παιδιά του Σχολείου.
Μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στον όμιλο έδειξαν πολλά παιδιά και προγραμματίσαμε  κι άλλες δράσεις για την επόμενη περίοδο
http://www.3dimserron.gr/index.php/GR/2012-03-02-19-13-52/746-ebdomada-rompoti

Tuesday, November 14, 2017

Καμπάνια *Άστα να τρέξουν ξανά* στον 33ο Γύρο των Σερρών

Το κοινωνικό πρόσωπο του 33ου Γύρου των Σερρών θα προωθήσουν με την Υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, ο Όμιλος Σερρών για UNESCO,o  Μ.Γ.Σ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ, η ΠΡΑΞΙΣ με την καμπάνια *Αστα να τρέξουν ξανά* της οργάνωσης Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+. Το πρόγραμμα φέρει την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ).
Όσοι συμπολίτες μας διαθέτουν αθλητικά παπούτσια που δεν χρησιμοποιούν  και θέλουν να τα διαθέσουν στους πρόσφυγες του καμπ των Σερρών, θα υπάρχει περίπτερο στην πλατεία Ελευθερίας στο χώρο της έναρξης  για να τα αφήσουν.
Οι φορείς θα τα διαθέσουν  σε επίσημη δράση που θ ανακοινωθεί από τον τύποΣτην πλατεία Ελευθερίας την Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017 σ όλη την διάρκεια του αθλητικού γύρου οι ευρωπαίοι εθελοντές θα είναι εκεί.
Η καμπάνια εντάσσετε στις δράσεις των Ηνωμένων Εθνών ToGether  #WithRefugees.

http://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/seres/etrexan-chamogela-estilan-minyma/

Friday, November 10, 2017

Διάλεξη του Σεργκέι Καρπόφ "Ρωσία και Βυζάντιο: μια εναλλακτική λύση που δεν ήταν"


6 Σεπτέμβρη 2017 στο σώμα Σουβάλοφ MSU πραγματοποιήθηκε μια τακτική συνάντηση στο πλαίσιο της ιστορικής διάλεξης «Χρονογράφος» , κατά την οποία μια διάλεξη με θέμα «Η Ρωσία και το Βυζάντιο: μια εναλλακτική λύση, που δεν ήταν» έκανε Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, Επικεφαλής του Τμήματος Μεσαιωνικής Ιστορίας, Επιστήμης επικεφαλής του εργαστηρίου της ιστορίας του Βυζαντίου και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, Διδάκτωρ Ιστορικών Επιστημών, καθηγητής Σεργκέι Πάβλοβιτς Κάρποβ.
Γνωστή βυζαντινολόγος, συγγραφέας των έργων στον τομέα των μεσαιωνικών σπουδών, αρχειακό και οικονομικής ιστορίας, μοιράζονται με το κοινό τις σκέψεις του σε μια σειρά από ζητήματα που ανακύπτουν συχνά ως η μελέτη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και κατά τη διάρκεια των σπουδών της στην ανάπτυξη της Ρωσίας και της Ρωσίας.
Ο Σεργκέι Παβλόβιτς είπε ποιο είναι το Βυζάντιο και γιατί αυτό το κράτος ονομάζεται «αυτοκρατορία με νόμιμη συνείδηση». Κατά τη διάρκεια της διάλεξης έμεινε σε μια τέτοια έννοια όπως ο «Βυζαντινισμός» και εξήγησε τι εμπλέκεται και πότε διεκδικείται η βυζαντινή κληρονομιά στη Ρωσία. Οι ακροατές μάθαιναν πώς στην Ρωσία και στη Ρωσία η έννοια της «αυτοκρατορίας» αντιλαμβανόταν και εξομοιώνεται. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με το βάπτισμα της Ρωσίας και πώς μπορούμε να διακρίνουμε τους ιδεολογικούς μύθους από τις ιστορικές πραγματικότητες στην ανάλυση αυτής της ιστορικής επιλογής. Μία ενδιαφέρουσα ερώτηση τέθηκε σχετικά με το αν υπήρχε το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο και γιατί η ιστορία του τώρα υποστηρίζεται τόσο ενεργά.

http://video.hist.msu.ru/?p=631

Wednesday, November 08, 2017

ΑΣ ΤΟ ΠΟΎΜΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΆ: ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ
Σήμερα, καθώς ο ρατσισμός, ο δεξιός λαϊκισμός και τα εγκλήματα μίσους αυξάνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συγκεντρώσει όλες τις προσπάθειές της για να σταματήσει και να αναστρέψει τις λαϊκιστικές αφηγήσεις και, συνεπώς, για τη διάδοση των διακρίσεων και της βίας με κίνητρο μεροληψίας. Είναι καθήκον μιας δημοκρατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών να μεταδίδει γενεά γενιά μια συλλογική μνήμη που βασίζεται στην έννοια «Ολοκαύτωμα – Ποτέ ξανά» ως ένας τρόπος για να ξεπεραστεί το μίσος, ο δεξιός εξτρεμισμός και η ολοκληρωτική ιδεολογία. Έτσι, όταν λέμε «Ποτέ ξανά», σημαίνει ότι δεσμευόμαστε να κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε τη δίωξη, την καταπίεση και τις γενοκτονίες από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα πριν μπορέσουν να εκδηλωθούν.
Για τη φετινή εκστρατεία της Διεθνούς Ημέρας κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού, η UNITED  επικεντρώνεται στην εξάπλωση του μηνύματος ότι πρέπει να πάρουμε μια σταθερή στάση και να απορρίψουμε ενεργά τις αφηγήσεις και τις πράξεις που προκαλούν βλάβη σε άλλους. 
 Εμπνευσμένος από το μήνυμα που έδωσε η τραγουδίστρια Woody Guthrie στην κιθάρα του το 1941, « Αυτό το μηχάνημα σκοτώνει τους φασίστες», το οποίο ενέπνευσε πολλούς επόμενους καλλιτέχνες, στοχεύουμε να διαδώσουμε το μήνυμα ότι ο φασισμός και ο αντισημιτισμός μπορούν να «σκοτωθούν» με την κοινή προσπάθεια της κοινωνίας των πολιτών .
 O Ομιλος συμμετέχει προωθώντας την καμπάνια μέσα απο τα κοινωνικά media με τους Ευρωπαίους εθελοντές της ΠΡΑΞΙΣ
#NeverAgain #DayAgainstFascism #DayAgainstAntisemitism #StayUnited #9november.