Monday, February 22, 2010

«Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Μετανάστευση: Σύγχρονες Προκλήσεις & Επιπτώσεις στις Μεσογειακές Χώρες Μέλη της Ε.Ε.»

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) πραγματοποίησαν στην Αθήνα Διεθνή Διάσκεψη για την «Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Μετανάστευση: Σύγχρονες Προκλήσεις & Επιπτώσεις στις Μεσογειακές Χώρες Μέλη της Ε.Ε.» Τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν σ ενότητες ήταν -Προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Μετανάστευση και το Άσυλο -Κοινές Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Μετανάστευσης - Διαπεριφερειακές προοπτικές συνεργασίας και πλαίσιο διαλόγου -Μετανάστες δεύτερης γενιάς στην Ε.Ε-Η οικονομική διάσταση της μετανάστευσης .Η διάσκεψη έκλεισε με Ερωτήσεις – Συζήτηση και Συμπεράσματα .

Ο Όμιλος Σερρών για Unesco συμμετείχε με την κ Μαρία Εμμανουηλίδου υπεύθυνη του Info Center Μεταναστών του φορέα μας. Διαπιστώθηκε ότι η Σουηδία σε συνεργασία με τον πρώην ευρωπαίο επίτροπο Δικαιοσύνης Ζακ Μπαρό πρότειναν στη Ευρώπη ότι πρέπει να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά και σε αυτή την κατεύθυνση θέσανε δύο φιλόδοξους στόχους. Ο πρώτος είναι να γίνει δεκτή από όλες τις χώρες η αρχή της μετεγκατάστασης των μεταναστών που προσεγγίζουν τις μεσογειακές ακτές της Ευρώπης. Ο δεύτερος στόχος είναι να διαμορφωθεί μια ενιαία πολιτική χορήγησης ασύλου το οποίο θα προχωρεί πέρα από το στοιχειώδες επίπεδο προστασίας, το οποίο υποτίθεται ότι γίνεται σεβαστό από όλες τις χώρες, χωρίς όμως αυτό να είναι υποχρεωτικό. Η επίτευξη του δεύτερου στόχου είναι ακόμη πιο δύσκολη Θα πρέπει, όμως, να γίνει αντιληπτό ότι η Ευρώπη, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν, οφείλει να χρησιμοποιήσει τη μετανάστευση ως μοχλό ανάπτυξης. Ακόμη και αν δεν το αντιληφθούμε σήμερα, θα έλθει σύντομα η ημέρα που θα αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε παρά να εφαρμόσουμε στην πράξη τις ιδέες που εμείς οι ίδιοι επικαλούμαστε. Οφείλουμε, τέλος, να λάβουμε υπόψη ότι η υπογεννητικότητα που χαρακτηρίζει τις κοινωνίες μας καθιστά αναγκαία την παρουσία μεταναστών, αν βέβαια θέλουμε να διατηρήσουμε τα σημερινά επίπεδα ευημερίας που απολαμβάνουν οι ευρωπαίοι πολίτες.

Wednesday, February 17, 2010

Διεθνής διαγωνισμός ζωγραφικής του FAO για νέους


*Ενωμένα τα χέρια των νέων για την ποικιλομορφία* ε
ίναι μέρος μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας της εκπαίδευσης για την νεολαία, στη βιοποικιλότητα ώστε να παρασχεθούν στα παιδιά και στους νέους οι χρήσιμες πληροφορίες και να ενισχυσουν την διάθεση τους να συμμετέχουν στην προστασία, τη συντήρηση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας στις κοινότητές τους. Το θέμα για τον διαγωνισμό είναι «Βιοποικιλότητα» και τι σημαίνει αυτό στο νέο άνθρωποι σ όλο τον κόσμο. Παραδείγματος χάριν, στο έργο τέχνης τους, τα παιδιά και η νεολαία μπορούν να ερευνήσουν την καταπληκτική ποικιλία της ζωής στον πλανήτη, την αφθονία των οικοσυστημάτων, οι λόγοι για τους οποίους η βιοποικιλότητα χάνεται, ή οι άνθρωποι τι κάνουν για να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα.
Το έργο τέχνης που θα κερδίσει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα διακριτικά και τα λογότυπα της δράσης για τα «*Ενωμένα τα χέρια των νέων για την ποικιλομορφία*». Όλες οι υποβολές θα εξεταστούν για τη χρήση «*Ενωμένα τα χέρια των νέων για την ποικιλομορφία* στις αφίσες, τις δημοσιεύσεις και τις μπλούζες για την ποικιλομορφίας» και σε άλλες δημοσιεύσεις των Ηνωμένων Εθνών.
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός στα παιδιά και τους νέους μεταξύ 6 έως 20 ετών σε τρεις κατηγορίες ηλικίας: 6 ‐ 10 έτη, 11 ‐ 15 έτη και 16 ‐ 20 έτη.
Ο ανταγωνισμός λήγει στις 15 Ιουνίου 2010.
Οι διοργανωτές του διαγωνισμού είναι το Διεθνές έτος Bioversity 2010 ,η Συνθήκη για την Βιολογικό Ποικιλομορφία (CBD), ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και η παγκόσμια ένωση των οδηγών και των προσκοπίνων κοριτσιών (WAGGGS).
Ο διαγωνισμός είναι μια δραστηριότητα της νεολαίας και της παγκόσμιας συμμαχίας των Ηνωμένων Εθνών (YUNGA) και το Πράσινο κύμα για τη βιοποικιλότητα.
Κανόνες διαγωνισμού .Μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά και οι νέοι μεταξύ 6 έως 20 ετών
Όλες οι καταχωρήσεις πρέπει να παραληφθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου 2010. Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ‐ youth@fao.org. Περισσότερα
http://www.fao.org/climatechange/youth/60638/en/
Ο Όμιλος Σερρών συμμετέχει στο Διεθνές έτος με την προώθηση των δράσεων των παραπάνω Οργανισμών, τον δικό του Πανελλήνιο Διαγωνισμό YouTube στην εκπαίδευση και στην δράση του στην Green Μαθητιάδα και συνεργάζεται με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του έτους 2010.