Friday, March 28, 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΜΚΟ


Τον τελευταίο καιρό οι πολίτες παρακολουθούν άναυδοι ορισμένα ΜΜΕ να απαξιώνουν την οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών χρησιμοποιώντας αυθαίρετα το ύποπτο και ετεροκαθοριζόμενο αρκτικόλεξο ΜΚΟ. Εταιρείες και Οργανώσεις Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Σύλλογοι και  Σωματεία αντιμετωπίζονται συλλήβδην ως “ΜΚΟ ύποπτων προθέσεων” παρόλο που μόνο μερικές από αυτές, πράγματι λειτούργησαν ως οχήματα προσωπικών συμφερόντων και κομματικής ιδιοτέλειας.
Ο κόσμος δεν γνωρίζει, δεν ενημερώνεται από τα ΜΜΕ και δεν λαμβάνει τα θετικά μηνύματα για την προσπάθεια αυτορρύθμισης και αυτοοργάνωσης της Κοινωνίας των Πολιτών, που επιχειρείται μέσω των εκατοντάδων συλλογικοτήτων και των οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με ότι έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα στα ΜΜΕ.
 Ανήκοντας στον τρίτο τομέα, έναν από τους πυλώνες της οικονομίας, οι οργανώσεις αυτές χρηματοδοτούμενες είτε από περιορισμένα ίδια μέσα είτε από θεσμικά χρηματοδοτικά πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ή σπανιότερα από Εθνικούς Πόρους, με περίπλοκες νομιμοποιητικές διαδικασίες, σφιχτούς ελεγκτικούς μηχανισμούς για την επιλεξιμότητα των δαπανών τους και υποστηριζόμενες από εθελοντές, εργάζονται συνήθως σιωπηρά, με προσήλωση, τεχνογνωσία και σοβαρότητα και καλύπτουν με τις δράσεις τους τα κενά του συστήματος (για παράδειγμα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, σε θέματα υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε θέματα προστασίας του αστικού περιβάλλοντος, ανεργίας, μεταναστών, νεολαίας, αναπηρίας, κοινωνικής πρόνοιας και ούτω καθεξής).
Η Κοινωνία των Πολιτών απαιτεί άμεσα τη διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου σε σωστή βάση και καλεί τα ΜΜΕ να προβάλουν το θετικό της έργο.
Σε αυτό το πλαίσιο η Κοινωνία των Πολιτών στη Θεσσαλονίκη πήρε την πρωτοβουλία και  δημιούργησε προ τριετίας το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης. Το Δίκτυο αυτό είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας  55 εθελοντικών οργανώσεων της πόλης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό τη συνεργασία και την προβολή του θετικού έργου τους, και ταυτόχρονα μια  πρωτοβουλία που θέλει να θέσει ως προτεραιότητα τον εθελοντισμό, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι δραστηριοποιούνται με τα θέματα αυτά. 

Το Δίκτυο εκτιμά ότι είναι κατάφωρα άδικη και ισοπεδωτική η συστηματική επίθεση που ξεκινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, εφημερίδες, διαδίκτυο) και  συνεχίζει σε πάνελ και τηλεοπτικά παράθυρα, με μοναδικούς φιλοξενούμενους φθαρμένους πολιτικούς και  δημοσιογράφους οι οποίοι μιλούν για ένα θέμα το οποίο δεν έχουν ερευνήσει σε βάθος και κυρίως, χωρίς εκπροσώπηση της ίδιας της Κοινωνίας των Πολιτών. Καμία σοβαρή αναφορά δεν γίνεται για το σημαντικό έργο της, πέρα από κραυγές  εντυπωσιασμού περί πάταξης της διαφθοράς και της αδιαφάνειας.

Σε αυτό το πλαίσιο το Δίκτυο προτείνει :


  • Ζητούμε, με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, τη σύγκλιση Διυπουργικής Επιτροπής με όλους τους αρμόδιους υπουργούς  και  τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών για διευθέτηση όλων των ζητημάτων που άπτονται του τρίτου τομέα. (Υπουργεία: εργασίας, υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, παιδείας,  οικονομίας, εξωτερικών, πολιτισμού).
  •  Άμεσα διοργάνωση εθνικής συνδιάσκεψης με θέμα τον τρίτο τομέα της οικονομίας, για πραγματική και ουσιαστική διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και χάραξη μακροχρόνιας πολιτικής «Κοινωνία των Πολιτών 2014 – 2024»
  • Κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας και της Φορολογίας που αφορά τον τρίτο τομέα, για πάταξη της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας.
  • Αποσαφήνιση των όρων : εθελοντισμός, εθελοντής-τρια, Οργάνωση Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κοινωνία των πολιτών, θεσμική αναγνώριση και προστασία.
  • Δημιουργία περιφερειακών μητρώων οργανώσεων  με δημιουργία μηχανισμού ελέγχου και διαφάνειας  στον τρόπο λειτουργίας των, ο οποίος να δίνει εγγυήσεις προς τους πολίτες για την ορθή λειτουργία τους, με σταθερά κριτήρια και μεθοδολογία δια βίου αξιολόγησης και κατάρτισης. 

Το 3 Δημοτικό Σχολείο Σερρών ASPnet συναντά το FULECO μασκότ του Παγκοσμίου κυπέλλου


Rainbow class meets Fuleco…(1)

Today we met FULECO, the official mascot of FIFA 2014.
Σήμερα, μέσω της τοπικής οργάνωσης της UNESCO, γνωρίσαμε τον Φουλέκο,
ένα συμπαθητικό αρμαντίλλο, που είναι η επίσημη μασκότ του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2014, που θα γίνει στη Βραζιλία.

- See more at: http://www.serresforunesco.org/#sthash.1q01d1oC.dpuf

Συμμετοχή στη διαβούλευση των ΗΕ *Post-2015 για την παιδική φτώχεια*http://www.worldwewant2015.org/inequalities
Ως Συντονιστής καλώ εσάς και τον οργανισμό σας να συμβάλει ενεργά και να υποστηρίξει αυτό το e-συζήτηση
Simran Vedvyas

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: σε απευθείας σύνδεση Συζήτηση για την παιδική φτώχεια – από σήμερα 24, Μάρ του 2014!
Αγαπητέ συνάδελφε,
Τεράστιος αριθμός των παιδιών σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να υποφέρουν από δυσανάλογα επίπεδα της φτώχειας, ένα πρόβλημα που επηρεάζει τόσο τις αναπτυσσόμενες όσο και των ανεπτυγμένων χωρών . Μια πρόσφατη έκθεση από την Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι 400 εκατομμύρια παιδιά κάτω από την ηλικία των 13 ετών είναι εξαιρετικά φτωχές. Την ίδια στιγμή, η οικονομική cris e s σε χώρες υψηλού εισοδήματος έχει δει αύξηση της φτώχειας σε πολλά παιδιά, αυξήθηκε η αντίληψη ότι τα παιδιά φέρουν συχνά το βάρος της φτώχειας. Η φτώχεια παραβιάζει τα δικαιώματα των παιδιών, αρνείται στα παιδιά και τους νέους τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν, και είναι ιδιαίτερα άδικη, διότι τα παιδιά δεν είναι υπεύθυνα και δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνα για τη φτώχεια τους.
Πολλά μένουν για να καθοριστεί το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής ατζέντας, αλλά φαίνεται πιθανό ότι η εξάλειψη της ακραίας φτώχειας θα αποτελέσει ένα κεντρικό ρόλο της νέας σειράς στόχων. Πολλοί θεωρούν ότι η παιδική φτώχεια είναι κρίσιμο ζήτημα και όμως, υπήρξε μικρή συζήτηση σχετικά με το πώς τα παιδιά, ως μια σημαντική ομάδα της ακραίας φτώχειας , μπορούν να συμπεριληφθούν ως μέρος αυτού του στόχου.
Για να βοηθήσουμε στον καλύτερο προσδιορίσμό πώς η παιδική φτώχεια μπορεί να αντικατοπτρίζεται στο αναδυόμενο μετά το 2015 πλαίσιο και να προσδιορίζει τους τομείς προτεραιότητας για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, θα πραγματοποιήσουμε μια δημόσια διαβούλευση για να ακούσουμε τις απόψεις σας. Η συζήτηση είναι συν-εποπτευόμενη από το Major Ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και τη νεολαία, ODI και τη UNICEF και θα λάβει χώρα από τις 24 Μαρ. – 13 Απρ..
Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης θα πρέπει να συνοψιστούν σε μια σύντομη έκθεση και θα μοιραστεί δημοσίως στην ιστοσελίδα worldwewant2015 και ευρέως με την κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών των εταίρων. Τα αποτελέσματα θα χρησιμεύσουν ως μια δυνητική πηγή σε σημαντικές μελλοντικές εκθέσεις μετά το 2015 και την εργασία-ρεύματα.
Για να δώσει το έναυσμα για την παγκόσμια συζήτηση, σας προσκαλούμε να προβληματιστείτε σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Τι σημασία θα πρέπει να δοθεί στη παιδική φτώχεια στην μετά το 2015 στόχους ανάπτυξης;
2. Πώς μπορούμε να παρακολουθείτε την πρόοδο σχετικά με τον αριθμό των παιδιών που είναι φτωχά;
3. Πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά για τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στην φτώχεια ;
Για μια πιο λεπτομερή κατάλογο με ερωτήσεις για να εξετάσετε, παρακαλώ ρίξτε μια ματιά στο συνημμένο έγγραφο με τις προτεινόμενες ερωτήσεις που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν και ένα Q & A.
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Simran Vadyvas, Wilson Kivati ​​(Major Ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για Παιδιά και Νέους), David Walker (OID) και Antonio Franco Garcia (UNICEF).

Ανυπομονούμε να ακούσουμε από εσάς για το πώς να αντικατοπτρίζουν καλύτερα το κρίσιμο ζήτημα της καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας στο πλαίσιο Post-2015.
Με θερμούς χαιρετισμούς,
Saba Loftus & Ivana Savić, Κλάση του ΟΗΕ για τα Παιδιά και Νέους
David Walker, Ανώτερος Λειτουργός Έρευνας στο ODI
Martin Evans, Ανάλυση της φτώχειας Specialist σε UNICEF

- See more at: http://www.serresforunesco.org/#sthash.1q01d1oC.dpuf

Οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών στον ……ΑΡ


Το πείραμα του Ερατοσθένη
Στο 3ο Δημ. Σχ. Σερρών, μέλος του Δικτύου σχολείων της UNESCO-ASPnet, οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, έχουν “βαφτίσει” ένα κρατήρα του Άρη με το όνομα του σχολείου.
Στα πλαίσια του μαθήματος της Αστρονομίαςπου υλοποιούνε οι μαθητές στην ευέλικτη ζώνη, με την καθοδήγηση του Επιστημονικού συνεργάτη της Unesco Σερρών Δημήτρη Τιτόκη, οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σερρών έχουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν τ’ όνειρο και να γίνουν πολίτες του μέλλοντος.
Η πρόταση των μαθητών για ονοματολογία ενός από τους διαθέσιμους κρατήρες του ΑΡΗ με το όνομα του σχολείου έγινε δεκτή από τον Ανεξάρτητο οργανισμό “Uwingu” και έτσι πλέον μπορούν να λένε με υπερηφάνεια πως έδωσαν όνομα σε έναν κρατήρα του Άρη.
Επίσης την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, στις 12:32:24 (τοπική ώρα), στην αυλή του σχολείου πραγματοποιήθηκε το πείραμα του Ερατοσθένη. Σχολεία από όλον τον κόσμο κάνουνε τις μετρήσεις τους, την ώρα που ο Ήλιος θα βρίσκεται στην κατάλληλη θέση και καταφέρνουν να υπολογίσουν την περιφέρεια της Γης με ένα απλό ραβδί.
Την ίδια ώρα οι μαθητές έκαναν παρατήρηση του Ήλιου με τα τηλεσκόπια της Αστροπύλης Σερρών.
- See more at: http://www.serresforunesco.org/#sthash.1q01d1oC.dpuf

Ανοιξιάτικη γιορτή Ποίησης και Καλλιτεχνικής Έκφρασης στ Αγγλικά με θέμα την ειρήνη
Σε 9 σχολεία του νομού μας συμμετέχει μετά από πρόσκληση της Μακεδονικής Ένωσης Καθηγητών Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,της Δημόσιας Βιβλιοθήκης ο Ομιλος όπου μαθητές τους συνομιλούν με τους ξένους εθελοντές μας σε θέματα που αντιμετώπισαν σε μια ξένη χώρα,την εκπαίδευση στην δική τους χώρα τι δύναμη της πολυμορφίας και συνεργασίας των πολιτισμών. Στόχος της εκδήλωσης είναι η επαφή των μαθητών με την ευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα μέσα απο την λογοτεχνία και την ποίηση,η έκφραση των συναισθημάτων που βιώνουν μέσα απο αυτή αλλά και η χρήση της σαν μέσο εξωτερίκευσης των δικών μας συναισθημάτων καθώς και η καλλιέργεια της γλωσσικής τους παιδείας και εκφραστικής τους ικανότητας στην Αγγλική γλώσσα. Την εκδήλωση θα προλογίσει η κ Κρυσταλία Κεραμιδά ,Δικηγόρος υπεύθυνη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την UNESCO Σερρών με θέμα *Μιλώντας για την Ειρήνη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου στις 13.00 μ.μ στην αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. - See more at: http://www.serresforunesco.org/#sthash.Skno6gC7.dpuf
Thursday, March 27, 2014

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Τακτικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης 2014

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Σας καλούμε στην Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου μας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  2 Απριλίου  του 2014 και ώρα 7.30.μμ στα γραφεία του Ομίλου Ιουστινιανού 19 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης 

1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός περιόδου Μάρτιος 2013 έως 30  Μαρτίου 2014 
3. Έγκριση εξελεγκτικής επιτροπής περιόδου Μάρτιος 2013 ως και 30-3-14 
4-Διάφορες ανακοινώσεις –προτάσεις 
5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού συμβουλίου και Εξελεγκτικής επιτροπής 
6. Οι υποψηφιότητες για τα ανωτέρω όργανα θα κατατίθενται ως τις 1-4-14 με mail   serres.for.unesco@gmail.com

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου που είναι ταμειακός τακτοποιημένα 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα στις 7 Απριλίου 2014  και ώρα 7.30 .μμ στον ίδιο χώρο

Thursday, March 20, 2014

Όλοι ταιριάζουν μεταξύ τους ! 21 Μαρτίου 2014
http://weekagainstracism.eu/activities/serres-greece/

Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων είναι μια ευκαιρία για τις γυναίκες και τους άνδρες, μαζί με το σύνολο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, για να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για την οικοδόμηση ενός κόσμου δικαιοσύνης, της ισότητας και της αξιοπρέπειας, όπου οι φυλετικές διακρίσεις δεν έχει καμία θέση.
Οι φυλετικές διακρίσεις παραβιάζουν τα εγγενή δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των γυναικών και των ανδρών. Καταπιέζουν ολόκληρες κοινωνίες εμποδίζουν την ειρήνη, και θέτουν εμπόδια δτην βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η μισαλλοδοξία φτωχαίνει τον κόσμο, επιδιώκοντας να διαιρέσει την ανθρωπότητα ενάντια στον εαυτό της και να υπονομεύσει την ανεξάντλητη δύναμη της ποικιλομορφία μας. Η ισότητα και η δικαιοσύνη πρέπει να μας καθοδηγούν, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Σε αυτή την εποχή του μεγάλου κοινωνικού μετασχηματισμού και της παγκόσμιας αλλαγής, μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη από την εμπειρία του, στα τέλη του Νέλσον Μαντέλα και την αποφασιστικότητά του να γεφυρώσει α χάσματα, παρά τις προκλήσεις.
Την ημέρα αυτή, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι εάν θέλουμε τον σεβασμό των άλλων, είναι απαραίτητο να σεβόμασται τους εαυτούς μας και τις δικές μας ικονότητες και ότι η ανθρωπότητα είναι μία οικογένεια,που φέρνειε σε επαφή τις επιδιώξεις όλων για ένα κοινό πεπρωμένο. Η διαρκής ειρήνη μπορεί να οικοδομηθεί μόνο για την ισότητα και την αξιοπρέπεια του κάθε άνδρα και γυναίκας – ανεξάρτητα από εθνοτική, θρησκευτική, το φύλο, τις κοινωνικοοικονομικές ή άλλο υπόβαθρο.
Αυτό δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Υπήρξε τεράστια πρόοδο στη λήψη πραγματικά στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – αλλά και των φυλετικών διακρίσεων και μίσους, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και τα εγκλήματα με κίνητρο το μίσος, παραμένουν πολύ διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Οι απειλές αυτές επιδεινώνονται από την εμβάθυνση των ανισοτήτων, και η αύξηση του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης, οι οποίες αποδυναμώνουν τον ιστό των κοινωνιών.
Ο σεβασμός και η ανεκτικότητα είναι απελευθερωτικές πράξεις, σύμφωνα με την οποία οι διαφορές των άλλων αναγνωρίζεται ως το ίδιο με το δικό μας και όπου φυλάσσονται οι θησαυροί της άλλης κουλτούρας λαμβάνεται ως πλούτο όλων.
Αυτό πρέπει να διδάσκονται, διότι η εκπαίδευση παραμένει ο πιο ισχυρός τρόπος για την πρόληψη του ρατσισμού και των διακρίσεων και πρέπει να τον ξεριζώσουμε. Αυτός είναι ο λόγος που η UNESCO προωθεί στην εκπαίδευση τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο, και την ανάπτυξη νέων μορφών εκπαίδευσης για την παγκόσμια ιθαγένεια. Στην τάξη και έξω, θα πρέπει να ξεκινήσει νωρίς, στη διδασκαλία των αξιών του σεβασμού, της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης – με την προώθηση του αθλητισμού και η στράτευση των νέων , διασφαλίζοντας την κοινή ιστορία της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης και της ιστορίας της δουλείας και των τόπων μνήμης, και την προώθηση νέων συμμαχιών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων όπου και αν ριζώνει.
Η UNESCO ενεργεί όλα αυτά τα επίπεδα, μέσω του προγράμματος Slave Route , μέσω της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των λαών , καθώς και μέσω πρωτοβουλιών όπως το Διεθνή Συνασπισμό των Πόλεων κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων ECCAR.
Η καταπολέμηση των διακρίσεων είναι καθήκον όλων μας και πρέπει όλα ν οδηγούν καθημερινά, μέσα από τις δικές μας πράξεις – αλλά, και μαζί, για να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για την οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης, ισότιμης στον κόσμο αξιοπρέπειας για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες. Αυτό είναι το μήνυμα της UNESCO για το 2014 Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων.
Η σημερινή Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές μορφές ρατσισμού , ρητορική του μίσους, της ξενοφοβίας ,επίθεση στους μετανάστες και μια στην αύξηση της δεξιάς πτέρυγας του λαϊκισμού . Αυτά τα φαινόμενα πάνε κατ “ευθείαν από την ίδια την ουσία και την κεντρική ιδέα του τι είναι η Ευρώπη , όταν χτιζόταν μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο : τη συνεργασία , την αλληλεγγύη , τη διαφορετικότητα , την ειρήνη .
Στις 21 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων , που ιδρύθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1966 μετά τη βάναυση δολοφονία 69 διαδηλωτών στο δήμο της Sharpeville της Νότιας Αφρικής το 1960 . Η σφαγή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας ενάντια στους νόμους του απαρτχάιντ της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής , ένα καθεστώς επιβολής συστηματικά φυλετικής ανισότητας και του διαχωρισμού . Σήμερα οι ρατσιστικές δολοφονίες και η βία εξακολουθούν να είναι συχνές και οι φυλετικές διακρίσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε κάθε επίπεδο των κοινωνιών μας .
Κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου , Ο Ομιλος Σερρών με συνεργαζόμενους φορείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με το δίκτυο UNITED συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή εβδομάδα δράσης κατά του Ρατσισμού και καλεί τη διεθνή κοινότητα να θέσει τέρμα στο ρατσισμό , τις διακρίσεις και τη μισαλλοδοξία . Καλούμε τις ΜΚΟ , οργανώσεις της περιοχής , τα σχολεία , τα τοπικά συμβούλια και κάθε λογής ομάδες και άτομα για να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν το ρατσισμό με άμεση δράση . Είτε με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων , υποστηρίζοντας τους άλλους , ή να διαδοθεί το μήνυμα που εμείς οι ίδιοι και άλλοι ενθαρρύνουν να κατανοήσουν την πραγματική δύναμη της διαφορετικότητας .
Ο Ομιλος συνεργάζεται με τον Δήμο Σερρών μια και πρότεινε πριν από 6 χρόνια να ενταχθεί η πόλη μας στο Συνασπισμό των πόλεων κατά του Ρατσισμού που υποστήριζε η UNESCO.H πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή από το Δημοτικό συμβούλιο και ως σήμερα είμαστε η μοναδική πόλη της Ελλάδος που είναι μέλος του συνασπισμού.
Στις 21 Μαρτίου ο Ομιλος με τον Μ.Γ.Σ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ,την ΠΡΑΞΙΣ,το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών ,το 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, στον πεζόδρομο της Μεραρχίας το πρωί από τις 10 θα συμμετέχει στην καμπάνια της ημέρας καλώντας τους συμπολίτες μας να υπογράψουν το μεγάλο πανό που θα δημιουργηθεί με τις αφίσες παλαιοτέρων ετών .Οι μικροί μαθητές θα έχουν το μεγάλο πανό που δημιούργησαν και θα παίξουν με τους παίκτες ποδοσφαίρου.
Το σύνθημα της ημέρα είναι
Όλοι ταιριάζουν μεταξύ τους !

- See more at: http://www.serresforunesco.org/?p=2241#sthash.dvoRZx56.dpuf

Tuesday, March 18, 2014

"Το Μέλλον των Δασών"

Όπως έχουμε συζητήσει στην ημερήσια διάταξη μετά το *2015 ανάπτυξη * αναγνωρίζουμε το ζωτικό ρόλο των δασών και ας δεσμευθούμε να συνεργαστούν για την προστασία και την αειφόρο διαχείριση των εν λόγω οικοσυστημάτων ζωτικής σημασίας όλος ο κόσμος.

Γενικός Γραμματέας Ban Ki-moon Μήνυμα για το 2014 Παγκόσμια Ημέρα Δασών
Η παγκόσμια γιορτή των δασών παρέχει μια πλατφόρμα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία όλων των τύπων των δασών και των δέντρων έξω από τα δάση.
Τα δάση καλύπτουν το ένα τρίτο της χερσαίας μάζας της Γης, είναι η ζωτική λειτουργία σε όλο τον κόσμο. Περίπου 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι - συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 2.000 αυτοχθόνων πολιτισμών - εξαρτώνται από τα δάση για την επιβίωσή τους.
Τα δάση είναι τα πιο βιολογικά ποικίλα οικοσυστήματα στη γη, το σπίτι για περισσότερο από το ήμισυ των χερσαίων ειδών ζώων, φυτών και εντόμων, επίσης  προσφέρουν καταφύγιο,  και θέσεις εργασίας .
Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην μάχη μας κατά της κλιματικής αλλαγής. Τα  Δάση συμβάλλουν στην ισορροπία του οξυγόνου, του διοξειδίου του άνθρακα και στην υγρασία του αέρα. Προστατεύουν τις λεκάνες απορροής, οι οποίες παρέχουν καθαρό νερό στους ποταμούς.
Ωστόσο, παρά όλα αυτά τα ανεκτίμητα οικολογικών, οικονομικών, κοινωνικών  οφέλη για την υγεία, εμείς καταστρέφουμε τα ίδια τα δάση  που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε.             
 Η παγκόσμια αποδάσωση συνεχίζεται με ανησυχητικούς ρυθμούς - 13 εκατομμύρια εκτάρια δάσους καταστρέφονται κάθε χρόνο. Η αποψίλωση των δασών ευθύνεται για το 12 με 20 τοις εκατό των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.
Το Μουσείο  θα πραγματοποιήσει  το εκπαιδευτικό  πρόγραμμα που μας διέθεσε το  WWF     "Το Μέλλον των Δασών": Το Δασικό Οικοσύστημα ,Εξάπλωση των δασών στην επιφάνεια της γης, Δημιουργία δασικών οικοσυστημάτων, Δάσος και αέρας-άνεμοι, Δάσος και νερό, Δασικό και έδαφος ,Διασπορά και διάδοση των σπόρων, Δασική διαχείριση, Οικονομικός και κοινωνικός ρόλος του δάσους, Δάσος και ζωοκοινότητα , Απειλές του δάσους- διαχείριση, Δάσος και φωτιά, είναι τα θέματα που θ αναπτύξουμε
Από τους μαθητές θα ζητηθεί να στείλουν μια πρόταση για το θέμα, στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Βουλής  με e-card .


Διάρκεια προγράμματος  20-30 Μαρτίου 2014  .Είσοδος ελεύθερη
*Οι δράσεις του Μουσείου  υποστηρίζονται από τους εθελοντές φορείς :
Τον  Όμιλο Σερρών για UNESCO, την ΠΡΑΞΙΣ . το Club Νέων της UNESCO Σερρών ,την Αστροπύλη. Υποστηρικτές του είναι οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Ελένη Πισώκα, Στέλλα Παπούλια, με τους νέους Θέλμα Πολούα, ΄Ακη Μακαρά, Ανδρέα Καμελίδη,Χρύσα Βασιλακάκη, Χαράλαμπο Δαυίδ,  Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη, Δασοπόνο  και τους Ευρωπαίους εθελοντές 
,Marta Romero, Anissa Lebbat με υποστηρικτή τον κ Κ. Βαβαλέκα
 Χορηγοί  επικοινωνίας, Εφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr /  www.aposerres.gr,  www.rodonfm.net                        www.e-simerini.com

Με την αιγίδα της

και στην Δεκαετία της Ερημοποίησης 2010-2020Νερό και ενέργεια

Νερό και ενέργεια

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερρών συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα του Νερού με το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα που έχει θέμα *Νερό και Ενέργεια* .

Νερό και ενέργεια είναι τα βασικά συστατικά της ζωής , της οικονομικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης προόδου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα για τους φτωχούς, καθώς  η διασφάλιση της πρόσβασης τόσο στο νερό και την ενέργεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ανακούφιση της φτώχειας και την διάλυση των φαύλων κύκλων και της οπισθοδρόμησης που δημιουργεί .
Παράλληλα, αποτελεί μια πραγματικότητα ακόμα και γι’ αυτούς που βρίσκονται στο δρόμο της ανάπτυξης, όπου και σημειώνεται η μεγαλύτερη ανάγκη για χρήση νερού και ενέργειας, και όπου η προσβασιμότητα σε αυτά αποτελεί δομικό στοιχείο της οικονομικής προόδου η οποία έρχεται μέσα από σημαντικές προκλήσεις όπως η αντιστοίχιση μεταξύ περιορισμένων υδάτινων πόρων και αποθεμάτων ενέργειας με την αυξανόμενη ζήτηση.
Πιεζόμενα από αυτά τα προβλήματα και την αυξανόμενη έλλειψη νερού και ενέργειας, πολλά κράτη συνειδητοποιούν αργά ή γρήγορα ότι η πρόοδος δεν είναι πια δυνατή χωρίς στροφή προς άλλες, εναλλακτικές λύσεις.
 Συγκεκριμένα, λύσεις που επικεντρώνονται στην διαχείριση των υπαρχόντων πόρων για την διατήρηση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό και τις πολύτιμες υπηρεσίες που παρέχουν στους ανθρώπους , για την οικονομία και για τη διατήρηση του περιβάλλοντος από το οποίο όλες αυτές οι υπηρεσίες εξαρτώνται .
 Η έλλειψη ενέργειας και νερού είναι για πολλούς μία από τις εξηγήσεις για τη φτώχεια και τη στέρηση, η οποία  αποδεικνύει ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Η μείωση της φτώχειας, η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς αποτελούν εξαιρετικές συλλογικές κατακτήσεις που συνοδεύουν νέες και μεγαλύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και την ανάγκη  συμφιλίωσης των διάφορων στόχων στη συνεχή αναζήτηση για μια βιώσιμη πορεία ανάπτυξης.
Η επιτυχία στην οικονομική ανάπτυξη απαιτεί την αξιοποίηση του δυναμικού των οικοσυστημάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων σε νερό και ενέργεια, τα οποία είναι απαραίτητα για τη ζωή αλλά και για τη λειτουργία των πολλών σταδίων της παραγωγής, όπου το νερό και η ενέργεια είναι αναντικατάστατα.
 Ωστόσο, αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει στην αύξηση της λειψυδρίας, υψηλότερη έκθεση σε ξηρασίες και σε εκτεταμένες επιπτώσεις πάνω στα φυσικά οικοσυστήματα τα οποία βαίνουν διαρκώς διαμορφούμενα.
 Το πρόγραμμα θα ενημερώσει τους μαθητές για τον
Υδροηλεκτρισμό, την  υδροηλεκτρική ενέργεια και το νερό χρήσης, την βιομηχανική χρήση νερού, την χρηματοδότηση του νερού, την ενέργεια για το νερό, τις πλωτές μεταφορέςτο βιοαέριο που παράγεται από τα λύματα, την πρόσβαση στο νερό και την αποχέτευσητην πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργειατην  αιολική ενέργεια. Θα παρακολουθήσουν επίσης ένα  YouTube που παρουσιάζει όλα τα παραπάνω και θα ζητήσει φεύγοντας να πραγματοποιήσουν το δικό τους αποτύπωμα του νερού  http://www.waterfootprint.org/?page=cal/waterfootprintcalculator_indv  ώστε συνεχώς να πραγματοποιούν την εξοικονόμηση του νερού
Διάρκεια προγράμματος 15 ως τις 30 Μαρτίου 2014.Η Είσοδος είναι ελεύθερη.
*Οι δράσεις του Μουσείου  υποστηρίζονται από τους εθελοντές φορείς :
Τον  Όμιλο Σερρών για UNESCO, την ΠΡΑΞΙΣ . το Club Νέων της UNESCO Σερρών ,την Αστροπύλη. Υποστηρικτές του είναι οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Ελένη Πισώκα, Στέλλα Παπούλια, με τους νέους Θέλμα Πολούα, ΄Ακη Μακαρά, Ανδρέα Καμελίδη,Χρύσα Βασιλακάκη, Χαράλαμπο Δαυίδ,  Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη, Δασοπόνο  και τους Ευρωπαίους εθελοντές 
,Marta Romero, Anissa Lebbat με υποστηρικτή τον κ Κ. Βαβαλέκα
 Χορηγοί  επικοινωνίας, Εφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr /  www.aposerres.gr,  www.rodonfm.net                        www.e-simerini.com

Με την αιγίδα της

και στην Δεκαετία της Ερημοποίησης 2010-2020


Mountain Partnership Summer course πρόσκληση στα μέλη μας

To καλοκαιρινό θα επικεντρωθεί στην οικογένειακή  ορεινή γεωργία.
03/18/2014
Ο Ομιλος Σερρών για UNESCO ως μέλος του Mountain Partnership σας ενημερώνει για το  Summer course που θα πραγματοποιειθεί 
Τον Ιούλιο στο Orme της  Ιταλίας, με το Διεθνές Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο διαχείριση των ορεινών περιοχών (IPROMO).Θα εστιαστεί στην αειφόρο γεωργία στις ορεινές περιοχές στο σεβασμό του Διεθνούς Έτους της οικογενειακής γεωργίας, καθώς το 2014 έχει ανακηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη Γενική Συνέλευση. Η δεκαήμερη τεχνική και επιστημονική πορεία θα παράσχει μια επισκόπηση της μικρής κλίμακας γεωργίας σε βουνά. Η ορεινή γεωργία είναι σε μεγάλο βαθμό οικογενειακής γεωργίας. Περίπου 30 στελέχη, ερευνητές και τεχνικοί από όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι από τους οποίους ανήκουν στην Βουνό εταιρικής σχέσης (MP), θα λάβουν μέρος. Τώρα, για έβδομη συνεχή χρονιά, η IPROMO,  διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο και της Γραμματείας MP, θα εξετάσει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της οικογενειακής ορεινή γεωργία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα τοπικά προϊόντα με μια εκδρομή στην Κοιλάδα της Αόστα (σε συνεργασία με το Institut Régional Agricole), όπου οι συμμετέχοντες θα δείτε την  πραγματική ορεινή γεωργία τις επιχειρήσεις τους  σε δράση. Οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και των ακραίων φαινομένων στην ορεινή γεωργία θα πρέπει να καλύπτονται και οι ομάδες εργασίας θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν δίκτυα ερευνητών / τεχνικών. "Αυτή η ετήσια πορεία οδήγησε στην ανάπτυξη ενός δικτύου SMD επαγγελματίες που κρατούν στα αγγίξουν και να εργαστούμε μαζί », λέει Rosalaura Romeo, MP Πρόγραμμα Γραμματεία Officer. Διαβάστε περισσότερα http://www.mountainpartnership.org/news/news-detail/en/c/217124/ 

Saturday, March 01, 2014

*Ισότητα για τις γυναίκες είναι πρόοδος για όλους*

Ημέρα της Γυναίκας 2014

Posted on | Μαρτίου 1, 2014 | No Comments


H Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μια ευκαιρία να γίνει απολογισμός της προόδου προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών . Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος , απέχουμε ακόμη πολύ από την επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλο τον κόσμο . Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο όπου οι γυναίκες πέτυχαν την πλήρη ισότητα και πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους . Αυτό από μόνο του θα πρέπει να μας κάνει να δοθεί έμφαση στην ανάγκη να διατηρηθεί μια ισχυρή έμφαση στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών στην ημερήσια διάταξη μετά το 2015 ανάπτυξη . Οι γυναίκες έχουν να συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη της ειρηνικής και βιώσιμης κοινωνίας . Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συμμετέχουν πλήρως και θ΄απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα σε όλους τους τομείς . Η πεποίθησή μου είναι σαφής – η χειραφέτηση των γυναικών είναι στην πρώτη γραμμή για την οικοδόμηση ενός πιο ειρηνικού και δίκαιου κόσμου .

 Ιρίνα Μπόκοβα ,
 Γενική Διευθύντρια της UNESCO Για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2014

Ο Ομιλος Σερρών για UNESCΟ συμμετέχει στην Ημέρα της Γυναίκας πραγματοποιώντας τιμητική βράβευση στην κ. Ελεθεριάδου Στέλλα-Πρόεδρου του Λυκείου Ελληνίδων Σερρών για την μακρόχρονη προσφορά της στην κοινωνία των Σερρών σε ο,τι αφορά την αναζωπύρωση και διατήρηση των Ελληνικών εθίμων και τοπικών παραδόσεων, όπου με ανιδιοτέλεια και πάθος προωθεί και προάγει τους καταστατικούς σκοπούς σε όλα τα τμήματα του Λυκείου Ελληνίδων Σερρών κάνοντας πιο ενεργούς στις συγκεκριμένες θεματικές τους νέους της κοινωνίας των Σερρών.
και στην κ. Νιννέτα Φραγγεδάκη, - 
Προέδρου της ΕΓΕ Σερρών για για την μακρόχρονη πρόσφορα της μέσα από τις δράσεις του παραρτήματος Ε.Γ.Ε. Σερρών τις όποιες με ανιδιοτέλεια και πάθος προωθεί, σε ο,τι αφορά την κατάργηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την εξάλειψη διακρίσεων κατά των γυναικών, την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής τους και την κατοχύρωση των κεκτημένων δικαιωμάτων των γυναικών.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική αίθουσα συνεδριάσεων –Περιφέρειας Σερρών-στις 7 Μαρτίου 2014 ώρα 12:00το πρωί. Θα προλογίσει για την ημέρα η κ Κρυσταλλία Κεραμιδά δικηγόρος μέλος των νέων της UNESCOτων Σερρών

Στις 8 Μαρτίου στην αίθουσα πολλαπλών δράσεων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών (όροφος 5ος) στις 19.00 μ.μ, 3 εθελόντριες η Julia Reiner ,η Marta Romero, η Anissa Lebbat, από την Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία συζητούν με νέες γυναίκες των Σερρών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην Ευρώπη σήμερα.

Παγκοσμια Hμερα MKO
Στο on line κάλεσμα του υπουργού της Φινλανδίας για τη Διεθνή Ανάπτυξη συμμετείχε ο Ομιλος Σερρών για UNESCΟ που έκανε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανάπτυξη σε ηγέτες σε όλο τον κόσμο, ΜΚΟ, στελέχη του ΟΗΕ και και κοινωνία των πολιτών .
Ο κ. Pekka Haavisto, υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης, Υπουργείο Εξωτερικών της Φινλανδίας άνοιξε την Παγκόσμια Ημέρα ΜΚΟ 2014. Παρευρέθηκαν ο νεοεκλεγείς Γενικός Γραμματέας της Γραμματείας του Σκανδιναβικού Συμβουλίου, κα Britt Bohlin από τη Σουηδία, καθώς και άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ, όπως στελέχη του εκτελεστικού διευθυντή της UNOPS, κ. Jan Mattsson και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της UNESCO, ο κ. Eric Falt και πολλοί όλων αντιπρόσωποι,που θα λάβουν μέρος στις συζητήσεις πάνελ Παγκόσμια Ημέρα ΜΚΟ 2014.Για τον Όμιλο ήταν μια μεγάλη εμπειρία, ιδίως αυτές τις ημέρες για τα γεγονότα που γίνονται στην Ελλάδα με τις ΜΚΟ.Η κριτική που ασκήθηκε στην χώρα μας ήταν φοβερή.Μια χώρα χωρίς εθελοντική παιδεία.
Ξεκινώντας για το μετά το 2015 αναπτυξιακή ατζέντα θα απαιτήσει τα επίπεδα της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, τους ομοίους του που δεν έχουμε ξαναδεί. Η σημερινή προκλήσεις απαιτούν συλλογική προσπάθεια, καθώς και την προθυμία να καινοτομούν, να αξιολογήσουν ό, τι λειτουργεί καλύτερα, και να μάθουν από τις εμπειρίες των άλλων. Οι ΜΚΟ και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών,πρέπει να πάρουν το προβάδισμα, μέσω καινοτόμων στρατηγικών και αποτελεσματικές, βιώσιμες εταιρικές σχέσεις για την ανάληψη δράσης.

- See more at: http://www.serresforunesco.org/#sthash.9cc3zLFn.dpuf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σέρρες, 28/2/2014
 Αρ. Πρωτ. 12

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών ανακοινώνει ότι επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013»:
  • Δράση 3.1 (παραδοτέο 3.1.3) -«Χάρτης Υγείας (Mapping Survey)», συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) Η δράση ανήκει στο Πακέτο Εργασίας (WP) 3 «Εναλλακτική Εκπαίδευση» του έργου.

  • Δράση 3.4 (παραδοτέο 3.4.1) – «Σχολές γονέων (Training classes for parents)», συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) Η δράση ανήκει στο Πακέτο Εργασίας (WP) 3 «Εναλλακτική Εκπαίδευση» του έργου
Οι ανωτέρω δράσεις περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο τεύχος προδιαγραφών.(Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε)
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139 Α΄), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ και που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 17/3/2014 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία του Ομίλου UNESCO Σερρών, Ιουστινιανού 19, Σέρρες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(Κλικ για αποθήκευση τεύχους προδιαγραφών)
- See more at: http://www.serresforunesco.org/#sthash.9cc3zLFn.dpuf