Saturday, March 01, 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σέρρες, 28/2/2014
 Αρ. Πρωτ. 12

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών ανακοινώνει ότι επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013»:
  • Δράση 3.1 (παραδοτέο 3.1.3) -«Χάρτης Υγείας (Mapping Survey)», συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) Η δράση ανήκει στο Πακέτο Εργασίας (WP) 3 «Εναλλακτική Εκπαίδευση» του έργου.

  • Δράση 3.4 (παραδοτέο 3.4.1) – «Σχολές γονέων (Training classes for parents)», συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) Η δράση ανήκει στο Πακέτο Εργασίας (WP) 3 «Εναλλακτική Εκπαίδευση» του έργου
Οι ανωτέρω δράσεις περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο τεύχος προδιαγραφών.(Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε)
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139 Α΄), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ και που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 17/3/2014 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία του Ομίλου UNESCO Σερρών, Ιουστινιανού 19, Σέρρες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(Κλικ για αποθήκευση τεύχους προδιαγραφών)
- See more at: http://www.serresforunesco.org/#sthash.9cc3zLFn.dpuf

No comments: