Saturday, December 16, 2017

Βραβείο Ηθικής UNWTOΤο Βραβείο Ηθικής UNWTO ιδρύθηκε το 2016 και είναι ανοιχτό σε όλες τις εταιρείες και ενώσεις που είναι επίσημα υπογράφοντες τη δέσμευση του ιδιωτικού τομέα στον Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας για τον Τουρισμό του UNWTO . Για να είναι επιλέξιμες για το βραβείο Ηθικής, οι υπογράφοντες τη δέσμευση του ιδιωτικού τομέα στον κώδικα πρέπει να έχουν αναφέρει την εφαρμογή του.
Η κριτική επιτροπή του Βραβείου Ηθικής UNWTO αποτελείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Παγκόσμιας Επιτροπής Τουριστικής Δεοντολογίας (WCTE), ανεξάρτητο και αμερόληπτο όργανο υπεύθυνο για την επίβλεψη της εφαρμογής του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας για τον Τουρισμό. Κατά την επιλογή του βραβευθέντος, τα μέλη του WCTE ακολουθούν τα κριτήρια που ορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απόκτηση Ηθικής. 
Βλέπω:
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ethics@unwto.org

 

Επίσημοι βραβευθέντες UNWTO


2018 Βραβευμένος με το βραβείο Ηθικής: Europa Mundo Vacaciones

Η Europa Mundo Vacaciones , ισπανικός ταξιδιωτικός πράκτορας, δημιούργησε το 2011 ένα Ίδρυμα το οποίο έχει επιτύχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην εφαρμογή του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας του Τουρισμού του UNWTO  στις παγκόσμιες δραστηριότητές του, ιδιαίτερα στη συμβολή του στον τομέα της ευημερίας και της αειφόρου ανάπτυξης στην κοινότητα του τουρισμού. 
Σε έξι χρόνια δραστηριότητας, το Ίδρυμα έχει επενδύσει συνολικά 1,5 εκατ. Ευρώ για την υποστήριξη 104 έργων σε 27 χώρες στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της δημιουργίας εταιρειών και υποδομών, που επωφελούνται άμεσα από 186.849 άτομα. 
 
Πρόσφατα παραδείγματα κοινοτικών προγραμμάτων ανάπτυξης περιλαμβάνουν εκείνα που δημιουργούν και εδραιώνουν αυτοδύναμα συστήματα υγείας στις πιο πυκνοκατοικημένες και μη προστατευόμενες περιοχές των χωρών, όπως στις απομακρυσμένες επαρχίες της Βολιβίας, της Κολομβίας, του Μαρόκου και του Νεπάλ, και συνίστατο στην παροχή βασικής εκπαίδευσης για την υγεία και εκπαίδευση στις τοπικές κοινότητες από ειδικευμένους ιατρούς εθελοντές. Άλλα εξαιρετικά έργα που υποστηρίχθηκαν από το Ίδρυμα επικεντρώθηκαν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού στις μειονεκτούσες περιοχές, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε στη Νικαράγουα, όπου η δημιουργία θέσεων εργασίας για τις τοπικές κοινότητες διευκολύνθηκε από ένα τοπικό ίδρυμα μέσω της ανάπτυξης μιας βιώσιμη τουριστική διαδρομή στις αγροτικές περιοχές. 
 
Το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά με το τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) της εταιρείας Europa Mundo Vacaciones για τη διοργάνωση εκστρατειών κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προγραμμάτων εθελοντισμού που αφορούν τους υπαλλήλους, τους παρόχους και τους πελάτες του.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Europa Mundo .
 
-------------------------------------------------- -----------------------------
2017 Βραβευμένος με την Ηθική: ILUNION Hotels


Οι πρωτοποριακές πολιτικές του ILUNION Hotels στον τομέα της καθολικής προσβασιμότητας έχουν τεράστιες δυνατότητες να αλλάξουν συμπεριφορές, να καταργήσουν τα κοινωνικά εμπόδια και να καταστήσουν τον τομέα των καταλυμάτων πιο περιεκτικό.
Το ILUNION Hotels έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό μοντέλο παγκόσμιας προσβασιμότητας που περιλαμβάνει όχι μόνο τους πελάτες με ειδικές ανάγκες και τις ειδικές απαιτήσεις πρόσβασης, αλλά και τους υπαλλήλους και τους προμηθευτές του. Όλα τα ξενοδοχεία του ομίλου έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό καθολικής προσβασιμότητας από το Bureau Veritas (UNE 170001-2), το οποίο εγγυάται ότι τα ξενοδοχεία παρέχουν περιβάλλοντα, δωμάτια και τεχνικά βοηθήματα που διασφαλίζουν την καθολική πρόσβαση για όλους. Το εργατικό δυναμικό του ILUNION για 568 άτομα περιλαμβάνει το 18,31% των εργαζομένων με κάποια μορφή αναπηρίας, αλλά αν λάβουμε υπόψη τόσο τους άμεσους όσο και τους έμμεσους υπαλλήλους, το ποσοστό φτάνει το 40%. Επιπλέον, ειδικά σχέδια κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσβασιμότητα εγγυώνται ένα πρότυπο αριστείας στην αλληλεπίδραση μεταξύ εργαζομένων και πελατών.
Για τους λόγους αυτούς, η καινοτόμος προσέγγιση του ILUNION Hotels στην προσβασιμότητα αντιπροσωπεύει μια ενάρετη, καινοτόμο και επαναληπτική βέλτιστη πρακτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα .
 http://ethics.unwto.org/content/unwto-ethics-award

No comments: